ดอยคำ บริษัทของในหลวงรัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9

ดอยคำ บริษัทของในหลวงรัชกาลที่ 10 สืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ลงพื้นที่เตรียมรับซื้อมังคุดจากเกษตรกร พร้อมเตรียมนำผลิตสินค้าใหม่ พร้อมจำหน่ายสดเป็นการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน”

ดอยคำ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเกาะลังกาจิว ศูนย์ปฏิบัติการตามนโยบายเร่งด่วน จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หนึ่งในโครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระชนกาธิเบศ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงตั้งขึ้นเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร ในพื้นที่ภาคเหนือ และอีสาน มาแปรรูปผ่านโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปทั้ง ๓ แห่ง เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าตรา “ดอยคำ” สืบสาน รักษา และต่อยอด ตามพระปฐมบรมราชโอการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เดินทางมารับฟังปัญหาราคามังคุดตกต่ำ จาก นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร โดยมีตัวแทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรอำเภอ พาณิชย์จังหวัด ธกส. และตัวแทนกลุ่มชาวสวนมังคุด ตัวแทนเกษตรกรรายย่อย ฯลฯ เข้าฟังร่วมกันและแสดงความคิดเห็น
ดอยคำ
นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ปรกติมังคุดออกมากในช่วง 5 สิงหาคมเป็นต้นไป แต่ด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทำให้มีมังคุดออกมาอย่างรวดเร็วแและมีปริมาณมาก ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฏาคมที่ผ่านมา ซึ่งทางผู้รับซื้อรายใหญ่ต่างๆ ไม่ได้มีการรองรับการซื้อ แต่ปัจจุบันได้มีการขับเคลื่อนไปได้ แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือช่วงวันที่ 10 สิงหาคมถึง 10 กันยายนนี้ จะมีมังคุดออกมาอีกจำนวนมาก จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทางดอยคำได้เข้ามาช่วยเหลือด้วยการรับซื้อ เพราะเชื่อว่าจะทำให้ราคามังคุดเป็นไปตามกลไกตลาด
ดอยคำ
นางชนันนัทธ์ พลปัถพี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านขายและตลาด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงตั้งขึ้นเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร โดยครั้งนี้ เราได้เห็นความทุกข์ยากของเกษตรกรทางภาคใต้ ซึ่งประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด และขายไม่ได้ราคา จึงรีบเข้าช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ดังกล่าวโดยทันที จากการประชุมและทำข้อตกลง สรุปว่าจะทำการรับซื้อในช่วงเวลา 10 – 20 สิงหาคม 2562 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยจะตั้งจุดรับซื้อ 2 จุดในจังหวัดชุมพร คือ ที่ว่าการอำเภอหลังสวน และที่ว่าการอำเภอพะโต๊ะ โดยผ่านการดำเนินการจัดซื้อจากการควบคุมดูแลของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร เป็นผู้ดูแลและตรวจสอบการดำเนินงาน
มังคุด
“ภารกิจของดอยคำ คือ การแปรรูปผลผลิตจากเกษตรกรของไทย เมื่อเห็นถึงปัญหาจึงได้ลงมาดูแล เพื่อดูว่าจะสามารถช่วยเหลือด้านใดได้ ด้วยความหวังที่จะบรรเทาปัญหามังคุดที่มีปริมาณมาก จากเหตุการณ์ครั้งนี้ ทางดอยคำเตรียมตั้งศูนย์ในการรับซื้อ โดยมีส่วนราชการกำกับดูแล โดยดอยคำจะนำมังคุดที่รับซื้อไปแปรรูปเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้น ดอยคำ และน้ำมังคุด 100% ดอยคำ พร้อมทั้งนำมังคุดแบบสดไปกระจายเพื่อจำหน่ายตามสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)(สำนักงานใหญ่) บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)(สำนักงานใหญ่) ในเครือสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ร้านสุวรรณชาติ ทุกสาขา โลตัส ทุกสาขา รวมถึงร้านดอยคำ ทุกสาขา อาทิ สาขาราชเทวี สาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี  อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในภาคใต้” นางชนันนัทธ์ พลปัถพี กล่าว
มังคุด
สามารถสอบถามได้ที่ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด โทร.02-656-6992 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/DoikhamFP

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.