น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คว้ามาตรฐาน AWS ระดับโลก โรงงานแห่งที่ 2 จ.สุราษฏร์ธานี

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ คว้ามาตรฐาน AWS โรงงานแห่งที่ 2 จ.สุราษฏร์ธานี ตอกย้ำผู้ผลิตน้ำดื่มเจ้าเดียวในประเทศไทยกับมาตรฐานการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนระดับโลก

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ สานต่อพันธกิจด้านการดูแลและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Alliance for Water Stewardship (AWS) องค์กรพันธมิตรด้านการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำระดับโลก จากระบบการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำบริเวณชุมชนรอบโรงงานของกลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี นับเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งที่ 2 ของเนสท์เล่ที่ได้รับการรับรอง โดยโรงงานน้ำดื่มเนสท์เล่ ในพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มแห่งแรกที่ได้รับการรับรองในปีที่ผ่านมา ส่งให้เนสท์เล่ขึ้นแท่นเป็นผู้ผลิตน้ำดื่มรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกดังกล่าว ตอกย้ำความสำเร็จที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ทั้งในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Nestlé Purpose of Enhancing quality of life and contributing to a healthier future) เพื่อโลกของเรา

ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่

นายลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรแหล่งน้ำที่มีความยั่งยืนเพื่อวันนี้และอนาคตมาโดยตลอด เนื่องจากน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำกัด อีกทั้งปริมาณน้ำในโลกของเราที่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคได้นั้นมีไม่ถึง 1% ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในฐานะที่เป็นแบรนด์น้ำดื่มอันดับ 1 ของโลก มีพันธกิจใส่ใจมุ่งมั่นดูแลแหล่งน้ำและจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบและยั่งยืนเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้ในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นจากบริเวณที่ตั้งโรงงานผลิต ดังนั้น เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โรงงานผลิตน้ำของกลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWS ในครั้งนี้ ถือเป็นเครื่องยืนยันต่อพันธกิจในการให้ความสำคัญสูงสุดต่อการจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของเนสท์เล่ เพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายที่จะทำให้ทุกโรงงานของกลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ทั่วโลกได้รับรองมาตรฐาน AWS ให้สำเร็จภายในค.ศ. 2025”

เนสท์เล่

มาตรฐาน AWS นับเป็นมาตรฐานจัดการและดูแลทรัพยากรน้ำระดับสากลเพียงหนึ่งเดียว ที่มุ่งหวังให้การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรน้ำเป็นไปด้วยความเข้าใจถึงปัญหาร่วมกันในบริเวณแหล่งน้ำที่องค์กรเข้าไปดำเนินการ รวมทั้งเข้าใจถึงโอกาสและความเสี่ยงต่างๆ ของแหล่งน้ำรอบพื้นที่ นอกจากนี้มาตรฐาน AWSยังให้การรับรองและสนับสนุนการดำเนินงานที่ดีเยี่ยมจากองค์กรที่ใช้ทรัพยากรน้ำ การพัฒนาจัดการทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง และความร่วมมือระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่ต้องเผชิญปัญหาในบริเวณแหล่งน้ำโดยรอบ โดยมาตรฐาน AWS มีเกณฑ์การพิจารณาทั้งในระดับองค์กรและบริเวณแหล่งน้ำโดยรอบ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยดังนี้ 1) การรักษาสมดุลของทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน 2) การดำรงรักษาสภาพที่ดีของทรัพยากรน้ำ 3) การจัดการทรัพยากรน้ำที่ดี และ 4) การอนุรักษ์ไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของพื้นที่แหล่งน้ำสำคัญ

น้ำดื่มเนสท์เล่

นายคริส วูตตัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Alliance for Water Stewardship (AWS) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวเสริมว่า “AWS คือ องค์กรพันธมิตรด้านการจัดการน้ำและดูแลทรัพยากรน้ำ และเป็นผู้นำระดับโลกที่ช่วยขับเคลื่อนแนวทางการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีความรับผิดชอบ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งมีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราร่วมมือกับองค์กรระดับนานาชาติทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมากมาย ซึ่งเนสท์เล่ถือเป็นองค์กรระดับแนวหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าว โดยทางเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ได้แสดงถึงความตั้งใจที่แน่วแน่ในการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มีความยั่งยืน จากความสำเร็จของโรงงานกลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ จังหวัดสุราษฏร์ธานี ในฐานะโรงงานแห่งที่ 2 ในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWS ต่อจากโรงงานกลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอกย้ำในเห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย)  ในการเสริมสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่องค์กรอื่นๆ ไม่เพียงแค่มุ่งเน้นเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังคงให้ความสำคัญถึงทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเป็นอยู่ของชุมชนรอบโรงงานผลิตอีกด้วย”

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์

ซึ่งเป้าหมายหลักของเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ นอกจากความพยายามในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแล้ว ยังรวมถึงการเข้าถึงและเข้าใจชุมชนรอบบริเวณโรงงานผลิตเกี่ยวกับความต้องการการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อปกป้องแหล่งน้ำบริเวณโดยรอบอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินโครงการที่สร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณชุมชนโดยรอบโรงงานผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ สุราษฏร์ธานี  ล่าสุด โรงงานผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ จ.สุราษฏร์ธานีได้เชิญตัวแทนชุมชนและตัวแทนนักเรียนบ้านทุ่งเซียดมาร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการได้รับการรับรองมาตรฐาน AWS ของโรงงาน พร้อมร่วมทำกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้เรื่องน้ำสะอาดและการทดสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและส่งต่อความรู้ให้กับครอบครัวและคนรอบข้างต่อไป

น้ำดื่มเนสท์เล่

นายสมพร ใจชื่น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ต.ท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ในฐานะตัวแทนภาคประชาชน กล่าวว่า “ในฐานะตัวแทนชุมชน รู้สึกเป็นยินดีและชื่นชมบริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จํากัด ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนในโอกาสต่างๆ ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีหลังจากการเปิดทำการของโรงงาน ชุมชนรับรู้ได้ถึงความมุ่งมั่นและจริงใจในการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนเสมอมา มา ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับหน่วยงาน ชมรม โรงเรียนในท้องถิ่น และที่สำคัญ ยังเข้าถึงชุมชนผ่านกิจกรรมม “กาแฟสัญจร” โดยที่ตัวแทนจากเนสท์เล่ร่วมประชุมกับตัวแทนหน่วยงานราชการ รัฐวิสหกิจ เอกชน  และชุมช รอบโรงงาน เพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจน้ำดื่มให้ชุมชนได้รับรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทำให้ชุมชนรู้สึกได้ถึงความตั้งใจจริง ในโอกาสที่โรงงานผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ จ.สุราษฏร์ธานี ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWS  ชุมชนหมู่ 5 บ้านควรไทรจึงขอแสดงความยินดีกับผู้เกี่ยวข้องและขอให้โรงงานผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่รักษามาตรฐานอันดีเช่นนี้ตลอดไป”

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์
ภาพในระหว่างทำกิจกรรมของเด็กๆ ที่มาเรียนรู้วิธีทดสอบความเป็นกรด เป็นด่าง ในน้ำดื่ม

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์

นายบำเพ็ญ สระแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งเซียด กล่าวเพิ่มเติมว่า“นอกจากโรงงานผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ สุราษฏร์ธานีจะช่วยสนับสนุนน้ำดื่มเพื่อกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ยังได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลและทดสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งทำให้โรงเรียนพบปัญหาตรงจุดนี้และสามารถแก้ไขปรับปรุงน้ำดื่มให้สะอาดปลอดภัยสำหรับนักเรียนของโรงเรียน เป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่ทางโรงเรียนรู้สึกประทับใจ นอกจากนี้ ตัวแทนจากโรงงาน ยังเปิดบ้านต้อนรับและให้ความรู้ด้านวิทยศาสตร์ให้กับครูและนักเรียนของโรงเรียน อีกทั้งยังมีการพบปะชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมให้ความร่วมมือในด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเสมอมา นี้  ในฐานะตัวแทนโรงรียนบ้านทุ่งเซียด การได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกของโรงงานผลิตน้ำดื่มเนสท์เล่ ช่วยให้โรงเรียนและชุมชนรู้สึกอุ่นใจที่ได้รับรู้ว่า การบริหารจัดการน้ำของบริษัทเนสท์เล่ มีความสะอาดและปลอดภัยตามมาตราฐานระดับโลก ในฐานะตัวแทนโรงรียนบ้านทุ่งเซียด ขอร่วมแสดงความยินดีกับการได้รับการรับรองมาตรฐาน AWS มา ณ โอกาสนี้”

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.