ตั๋วรถเมล์อนามัยที่แรกในโลก!

             โรงพยาบาลในเครืออสิริ (Asiri Group) ผู้ให้บริการด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศศรีลังกา ให้ความสำคัญกับการล้างมือเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้น ที่ช่วยป้องกันได้ตั้งแต่โรคไข้หวัดทั่วไป จนถึงโรคตับอักเสบ

บริษัทลีโอเบอร์เน็ทท์ ประเทศศรีลังกา จึงคิดค้นตั๋วรถเมล์สบู่ขึ้น เพื่อช่วยลดเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะ อย่างรถโดยสารประจำทาง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คน โดยตั๋วรถเมล์จะเคลือบด้วยสบู่ เพื่อให้ผู้โดยสารได้ทำความสะอาดมือไปด้วย นอกจากนี้บริษัทยังติดโปสเตอร์ให้ความรู้และบอกประโยชน์ของการล้างมือในรถ เป็นอีกวีธีหนึ่งในการช่วยป้องกันผู้คนจากโรคร้ายและความเจ็บป่วยต่างๆในประเทศ

 

ที่มา: เว็บไซต์ The Inspiration Room
เครดิตภาพ criss_chengck/pixabay.com

 

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Alternative Text
admin
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.