สอบ สสส.! คุมเข้มระบบใช้จ่ายเงิน

           ล่าสุดหน่วยงานตรวจสอบทั้ง คตร. และสตง. ได้รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายเงินของสสส. ให้ผู้มีอำนาจในศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) รับทราบ โดยมุ่งประเด็นหลักไปที่เรื่องความคุ้มค่าการใช้จ่ายเงิน ของ สสส.ตามโครงการที่ผ่านมา และที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

เบื้องต้น พบว่ามีหลายโครงการที่น่าจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และยังมีงบประมาณจำนวนมากถูกใช้จ่ายไปในเรื่องการว่าจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ โดยข้อมูลสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ความสนใจอย่างมาก คือเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะถูกนำมาชูเป็นประเด็นสำคัญในการตรวจสอบเรื่องนี้ ต่อสาธารณชน เพื่อทำให้เหตุผลในการตรวจสอบมีน้ำหนักมากขึ้น

กล่าวคือ มีกรรมการ ผู้บริหาร สสส. บางราย ปรากฎชื่อเป็นเจ้าของ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร และมูลนิธิต่างๆ แล้วทำโครงการมาขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. แหล่งข่าวยังระบุว่า ไม่ว่าผลการตรวจสอบจะออกมาเป็นอย่างไร เรื่องการใช้จ่ายเงินของสสส.ในอนาคต จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอน โดยเงินจะต้องผ่านการตรวจสอบตามระบบราชการมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมา ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส. ยืนยันว่า การใช้งบประมาณมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด จากทั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ในกรณีมีสภาปกติ ฉะนั้นการใช้เงินของ สสส. จึงมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

ขณะที่ ล่าสุด ผู้บริหารองค์กร หรือเอ็นจีโอ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจาก สสส. เริ่มออกมาแสดงความเห็นผ่านสื่อมวลชน เพื่อขอให้ คตร. และสตง. เปิดเผยผลสอบการใช้จ่ายงบของ สสส. ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างชัดเจนโดยเร็วๆที่สุด

นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ ยังเรียกร้องให้มีการเปิดเผยผลสอบ สสส. เพื่อให้เกิดความชัดเจน เพราะขณะนี้มีข่าวลือไปต่างๆ ซึ่งบั่นทอนขวัญและกำลังใจคนทำงานมาก

ส่วน ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ.สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวว่า ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับข่าว แต่หากมีการระงับงบประมาณจริง จะเป็นการทำให้เกิดการเสียโอกาส เนื่องจาก สสส. มีการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งชุมชนเหล่านี้ บางชุมชนไม่เคยได้รับงบจากหน่วยงานใดมาก่อน

อย่างไรก็ตาม ผลสอบฉบับเต็มจะถูกเปิดเผยออกมาเป็นทางการในเร็วๆ นี้

 

ที่มา: สำนักข่าวอิศรา
เครดิตภาพ Dieter_G/ Pixabay.com

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Alternative Text
admin
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.