สธ.แนะ “ห้องสะอาด” รองรับผู้ป่วย

​แม้สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคใต้จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แต่นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยังห่วงว่า ปัญหาหมอกควันอาจจะกลับมาได้ตลอด เวลา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว อากาศจะแห้ง ทำให้ไฟป่าเกิดขึ้นได้ง่าย โดยเฉพาะในภาคเหนือ ที่มีปัญหาในพื้นที่ทุกปี ซึ่งค่าปริมาณฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน นอกจากนี้ข้อมูลสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ยังระบุว่า โรคระบบทางเดินหายใจ เป็นสาเหตุการป่วยอันดับ 1 ของคนไทยในแผนกผู้ป่วยนอก ติดต่อกัน 5 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550-2555

​ปลัด กระทรวงฯ จึงแนะนำให้ประชาชนทุกบ้านจัดทำ “ห้องสะอาด” ไว้ในบ้าน เพื่อรองรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ รวมทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีปัญหาภัยจากหมอกควันเป็นประจำ เช่น จังหวัดทางภาคเหนือตอนบน ภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งพื้นที่ที่มีการทำอุตสาหกรรมที่มีฝุ่นละอองจำนวนมาก

​”ห้องสะอาด” สามารถทำได้ง่ายๆ โดยหาห้องโล่งในบ้าน ที่มีเฟอร์นิเจอร์น้อย มีประตูหน้าต่างมิดชิด หากมีระบบปรับอากาศที่ติดตัวกรองอากาศก็จะช่วยได้มากขึ้น ส่วนวิธีการทำความสะอาดภายในบ้าน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด ไม่ปัดให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย ไม่จุดธูปเทียนในบ้าน ไม่เผาขยะ หรืออาจใช้วิธีฉีดละอองน้ำเพื่อลดฝุ่นละออง

 

ที่มา: สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข
เครดิตภาพ : AlexVan/ Pixabay.com

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Alternative Text
admin
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.