นายกฯ สั่งยกเลิก พ.ร.บ. GMO

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งยกเลิกการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ พ.ร.บ. จีเอ็มโอแล้ว หลังจากที่ประชาชนบางส่วนไม่เห็นด้วย และที่สำคัญเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ไม่มีประโยชน์ ต่างประเทศก็ไม่นิยมนำมาบังคับใช้ หากไม่ใช่กรณีเกิดสงครามหรือภัยพิบัติที่ส่งผลต่อการผลิตพืชผลทางการเกษตร

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี แสดงความคิดเห็นว่า การประกาศยกเลิก พ.ร.บ. ดังกล่าว เป็นสัญญานที่ดีของการต่อสู้ภาคประชาชน ซึ่งพร้อมจะเสนอแนวทางตรวจสอบพืชจีเอ็มโอ 3 ด้าน คือ 1. ตรวจสอบพืช จีเอ็มโอปนเเปื้อนในประเทศไทย 2. ควรมีฉลากระบุสินค้าที่มาจากพืชจีเอ็มโอชัดเจนเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และ3. รัฐบาลควรเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกร ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร ตลอดจนนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาพันธุ์พืชให้รวดเร็วมากขึ้น

ที่มา: สำนักข่าวไทยรัฐ

ขอบคุณภาพจาก Facebook.com/ Thailanddbeauty

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.