BBG Princess Cup 2020

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเปิดงาน ‘BBG Princess Cup 2020’ ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “BBG Princess Cup 2020”  ที่จัดโดยสโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good ) ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์, เจเล่, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  และ  บริษัท ปตท.จำกัด   ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า  พัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี 2563

BBG Princess Cup 2020
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “BBG Princess Cup 2020”

โดยมีการจัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ วันที่ 31 มกราคม ณ บริเวณชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์  มี เอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี   คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล  กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล  และ นายกสมาคมกีฬาแบดมินตัน  แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์   พีรเดช พฤฒิพฤกษ์ นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย   พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม  ท่านทูตอดิศักดิ์ ภานุพงศ์ ที่ปรึกษาพิเศษ  สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ)  ดร.วิชญะ เครืองาม สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ฯ  ตลอดจนผู้ใหญ่ใจดี อาทิ  รุจนาฏก์ วิมลสถิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในนาม บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน),  อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และ อภิเชษฐ์  ศรีวัฒนประภา กลุ่มบริษัท  คิงเพาเวอร์,  วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธานกรรมการบริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน), สัมฤทธิ์ อนุภักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล,  สุรีย์ ชูรัฐเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท  บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน),  ปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ใหญ่บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด และ ข้าราชการ นักกีฬาฯลฯ เฝ้ารับเสด็จฯ  โดยมี ศรัยฉัตร (กุญชร ณ อยุธยา)  จีระแพทย์  และ เมทนี  บุรณศิริ  รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระดำรัสเปิดงานมีใจความสำคัญบางส่วนว่า “ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิล เทนนิส และกีฬาแบดบินตัน BBG PRINCESS CUP 2020 ขอขอบคุณทุกคน ทุกฝ่าย ที่เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนในโครงการ Bounce Be Good พัฒนาก้าวหน้า เกิดเป็นสโมสรกีฬาบีปีจี และเป็นที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งที่สโมสรแห่งนี้ เป็นส่วนสำคัญในการใช้กีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนได้มีความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติจากการประชุมสหประชาชาติที่ผ่านมา ข้าพเจ้าขอขอบคุณและชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่มีความตั้งใจใฝ่ดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพฝีมือด้านกีฬาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น นักกีฬาทุกคนทราบอยู่แล้วว่า การเป็นนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จำเป็นต้องมีระเบียบวินัย มีการวางแผนและต้องปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา และต้องไม่เลิกล้มหรือท้อถอยกลางคัน ต้องอาศัยความอุตสาหะ พากเพียร และความอดทนเป็นอย่างสูง  ข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกท่าน และขอให้การแข่งขัน BBG PRINCESS CUP 2020 เป็นเวทีที่ทุกคนจะได้แสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ได้แสดงความสามารถ พร้อมทั้งเพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญและหาประสบการณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ว่าคุณค่าที่แท้จริงของตนเองคือการนำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ แต่ละคนจะได้ภูมิใจ เป็นกำลังใจที่สะท้อนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ”

BBG Princess Cup 2020

เอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬา บีบีจี กราบทูลถวายรายงานว่า  การริเริ่มโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดและขาดโอกาส จนเกิดเป็นการแข่งขัน BBG Princess Cup 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม ได้แสดงออกถึงศักยภาพและเก็บประสบการณ์ด้านกีฬา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส และกีฬาแบดมินตันให้แพร่หลาย ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนความสามารถเด็กและเยาวชนในสโมสรกีฬาบีบีจีให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไป

BBG Princess Cup 2020

กิจกรรมภายในงาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา ทอดพระเนตรวีดีทัศน์ การดำเนินงานของสโมสรกีฬาบีบีจี ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากการดำเนินงานโดยสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ จนภายหลังได้แยกการบริหารงานออกจากสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯเป็น “สโมสรกีฬาบีบีจี” หรือ “BBG CLUB”  ทอดพระเนตรการแสดงละครเวที เป็นเรื่องราวที่ดัดแปลงมาจากชีวิตจริงของหนึ่งในนักกีฬาของสโมสรกีฬาของบีบีจี การแสดงในครั้งนี้ ได้มีการผสมผสานจังหวะดนตรีแรพ สร้างสรรค์ rhyme (เนื้อหาท่อนแรพ) โดยศิลปิน หนึ่งบีคิง  คณะทำเพลง และละครเวทีคุณภาพ

BBG Princess Cup 2020

             จากนั้นองค์ประธานเสด็จฯยังบริเวณนิทรรศการ สโมสรกีฬาบีบีจี ที่บอกเล่าเรื่องราวของสโมสรกีฬาบีบีจีและจัดแสดงเสื้อกีฬาประจำสโมสรประจำปีต่างๆที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ ได้แก่ บีบีจี คอลเล็กชั่น ภายใต้  BBG แบรนด์สินค้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายกีฬาและของที่ระลึกสโมสรกีฬา บีบีจี ปีนี้ได้จัดทำคอลเล็กชั่นพิเศษ BBG x KANAPOT บีบีจีร่วมกับดีไซน์เนอร์ไทย รุ่นใหม่ นายคณาพจน์ อุ่นศร เจ้าของแบรนด์ คะ-นา-พจน์ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบเสื้อผ้ากีฬาสำหรับนักกีฬาและเสื้อผ้ากีฬาในรูปแบบ Sport casual ที่สามารถสวมใส่ได้ในทุกโอกาส โดยในคอลเล็กชั่นนี้ผู้ออกแบบได้ดึงเอาจุดเด่นของโลโก้สโมสรนั่นคือยูนิคอร์นมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญ โดยผู้ที่สนใจซื้อสินค้า นอกจากบูธจำหน่ายสินค้าภายในงานนี้แล้วยังมี BBG POP Up Store ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 1 โซนแฟชั่น และ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชั้น M ประตูทางออกอาคาร B ใกล้เคาท์เตอร์ Redemption โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563

BBG Princess Cup 2020

จากนั้นเสด็จฯเข้าสู่ สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์  เพื่อลงพระนามบนไม้ปิงปอง โดยในโซน BBG Table tennis Racket wall นี้จะเป็นโซนจัดแสดงต้นแบบไม้ปิงปองพระราชทานจากทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ฯ  ทางสโมสรได้จัดทำไม้ปิงปองขึ้นเพื่อนำไปมอบให้เด็กและเยาวชนในโครงการใช้ในการฝึกซ้อม ฝึกฝนเพื่อพัฒนาตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงไม้ปิงปองที่ได้รับการออกแบบและตกแต่งอย่างสร้างสรรค์ โดยนักแสดงและศิลปินชื่อดัง อาทิ ญาญ่าอุรัสยา เสปอร์บันด์ เคน ธีรเดช     วงศ์พัวพันธ์ ใหม่ ดาวิกา โอร์เน่แพนเค้ก-เขมนิจ จามิกรณ์, ออกแบบ-ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่ง ฯลฯ  ภายใต้ธีม I’m Unicorn สัญลักษณ์ของสโมสรกีฬาบีบีจี ซึ่งภายหลังการจัดงานจะมีการประมูลหารายได้สมทบทุนสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับนักกีฬาในโครงการ

BBG Princess Cup 2020

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากสามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์เข้าสู่ห้อง VICTORY ROOM ทอดพระเนตรการแข่งขันคู่เปิดสนาม  เป็นการแข่งประเภททีมระหว่างทีมของสโมสรกีฬาบีบีจี กับ มหาวิทยาลัยมหิดล  ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สำหรับ BBG Princess Cup 2020 จะจัดไปจนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2020 โดยวันที่ 31 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563 จะเป็นการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ที่สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์ และวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2563 งานแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ที่สนามกีฬาแบดมินตันพรหมลิขิต ถนนบรมราชนนี สำหรับข้อมูลการติดตามสโมสรกีฬาบีบีจี เฟสบุ๊คเพจ BBG Club

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.