พีเจ้น

“พีเจ้น” เดินหน้าสร้างห้องให้นม สนับสนุนคุณแม่ยุคใหม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก แบรนด์ “พีเจ้น” นำโดยนางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน)จัดงานเปิดห้องให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ “Pigeon Breastfeeding Consultation Room” แห่งใหม่ ห้องที่ 36 ณ โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม รองผู้อำนวยการ และแพทย์หญิงสุมิตรา อวิรุทธ์นันท์ กุมารแพทย์ เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิด และปริกำเนิด โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 ร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้

พีเจ้น

บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กแบรนด์ “พีเจ้น” จัดงานเปิดห้องให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ “Pigeon Breastfeeding Consultation Room” แห่งใหม่ ห้องที่ 36 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้ความรู้และคำปรึกษา ตลอดจนเพิ่มพื้นที่ให้คุณแม่ยุคใหม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และมีความสุข อันเป็นรากฐานสำคัญของการสร้างพัฒนาการที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของลูกน้อย ยกระดับคุณภาพชีวิตของแม่และเด็กในสังคมไทยอย่างยั่งยืน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อเร็วๆ นี้

พีเจ้น
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ นพ.บุญชนะ เพชรพลอยงาม
พีเจ้น
นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กแบรนด์ “พีเจ้น”

นางสาวสุวรรณา โชคดีอนันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็กแบรนด์ “พีเจ้น” กล่าวว่า “บริษัท มุ่งพัฒนาฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพราะนมแม่คือโภชนาการที่ดีที่สุดสำหรับทารกตั้งแต่แรกเกิด ช่วยให้ลูกได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง ลดการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ ในทารก อีกทั้งส่งผลดีต่อพัฒนาการทางร่างกาย นอกจากนี้ การให้นมแม่ถือเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าสำหรับแม่และลูกในการส่งต่อความรัก สร้างสายใยความอบอุ่น นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างพัฒนาการด้านจิตใจที่ดีอีกด้วย”

“แม้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในยุคนี้จะได้รับความสนใจอย่างมาก แต่พบว่าปัจจุบันประเทศไทยยังมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่ค่อนข้างต่ำ เมื่อเทียบกับอัตราการเกิดของเด็กในแต่ละปี อันเกิดจากสาเหตุต่างๆ อาทิ ปัญหาด้านสุขภาพของคุณแม่ ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทัศนคติต่อการให้นมแม่ ความเครียด ความกดดันจากสังคมและสื่อโซเชียล ด้วยเหตุนี้ บริษัท มุ่งพัฒนาฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้คุณแม่ยุคใหม่ประสบความสำเร็จในการให้นมลูก พร้อมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างมีความสุข โดยเริ่มต้นจากการได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ได้รับคำปรึกษา แนะนำ จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาล เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อคุณแม่และคนในครอบครัวและขยายไปสู่สังคมต่อไป จึงได้จัดตั้งโครงการห้องให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง  โดยบริษัท มุ่งพัฒนาฯ ได้จัดตั้งห้องให้นมในโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดรวมแล้วกว่า 37 ห้อง นอกจากการตกแต่งออกแบบห้องปรับทัศนียภาพให้เอื้อกับการให้ความรู้และบริการคุณแม่อย่างปลอดภัยแล้ว เรายังสนับสนุนอุปกรณ์และสื่อการสอนต่างๆ อาทิ เครื่องปั๊มน้ำนมปั๊ม แผ่นซับน้ำนม ถุงเก็บน้ำนม และเบบี้ส์ไวพ์ รวมถึงโปสเตอร์ให้ความรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้กับการดำเนินงานของทางโรงพยาบาลในการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์ นับเป็นห้องที่ 36 ของโครงการในการสานต่อเจตนารมณ์ของมุ่งพัฒนาฯ พร้อมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนไทยและสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” นางสาวสุวรรณากล่าว

Pigeon
นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2

นายแพทย์บุญชนะ เพชรพลอยงาม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท มุ่งพัฒนาฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พร้อมสนับสนุนการสร้าง “ห้องให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” ให้โรงพยาบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณแม่มือใหม่ก่อนและหลังคลอด ซึ่งมีความกังวลเกี่ยวกับการให้นมลูกด้วยนมแม่ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่านมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก ทั้งด้านพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจ ทางโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จึงมีการสนับสนุนให้คุณแม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตามหลักบันได 10 ขั้นขององค์การอนามัยโลก ทั้งนี้ การมีห้องให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะช่วยให้คุณแม่มือใหม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ได้ฝึกปฎิบัติจริงและทดลองใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมั่นใจในระหว่างพักฟื้นที่โรงพยาบาล ตลอดจนหลังคลอด มีพื้นที่ในการให้นมลูกได้อย่างผ่อนคลาย และเป็นส่วนตัว ด้วยอุปกรณ์และสื่อการสอนที่ดีมีมาตรฐานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท มุ่งพัฒนาฯ และแบรนด์พีเจ้นที่เข้าใจความต้องการของคุณแม่ได้เป็นอย่างดี จะสามารถให้คุณแม่สามารถนำไปปรับใช้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่บ้านได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

Pigeon
ทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
พีเจ้น
แพทย์หญิงสุมิตรา อวิรุทธ์นันท์ กุมารแพทย์ เฉพาะทางสาขาทารกแรกเกิด และปริกำเนิด ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

เพราะพีเจ้นคิดจากมุมมองของคนเป็นแม่ จึงทำให้พีเจ้นเข้าใจความต้องการของคนเป็นแม่อย่างดี และคำนึงถึงความสำคัญในการเสริมสร้างให้ลูกน้อยเติบโตอย่างมีคุณภาพที่สุด และนี่คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Pigeon “พีเจ้น คิดมาจากรัก เพื่อคนที่รักมากที่สุด” ติดตามกิจกรรมดีๆ จากพีเจ้นได้ทางเว็บไซต์ www.facebook.com/mypigeonlittlemomentsclub

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.