บู๊ทส์

“บู๊ทส์” สานต่อกิจกรรม Art for Cancer ส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วย ผ่านศิลปะบำบัดพร้อมสนับสนุนสถาบันมะเร็งแห่งชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำ จัดกิจกรรม Let’s Feel Good ภายใต้หัวข้อ “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยมะเร็ง” กิจกรรมแห่งปีเพื่อสังคมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาได้ร่วมกิจกรรมพิเศษกับผู้ป่วยมะเร็งผ่านศิลปะบำบัด โดยกิจการเพื่อสังคม Art for Cancer by Ireal (อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล) พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 523,000 บาท จากแคมเปญบู๊ทส์รักคุณ คุณรักษ์โลก งดใช้ถุงพลาสติก (No Plastic Bag) ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนด้านเครื่องมือแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5  

บู๊ทส์

มร.ดีน ทอมป์สัน กรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาคเอเชีย บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บู๊ทส์หนึ่งในธุรกิจหลักของดับเบิ้ลยูบีเอดำเนินธุรกิจในกว่า 25 ประเทศทั่วโลก แต่มีภารกิจร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวคือการสร้างชีวิตที่มีความสุขและเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงให้แก่ทุกคน นอกจากบู๊ทส์แล้วยังมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ช่วยดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งบุคลากรในสายอาชีพเหล่านี้มีความทุ่มเทเป็นอย่างมาก ในฐานะตัวแทนของบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อมอบชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ป่วย ทั้งนี้ บู๊ทส์จะยังมอบการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมระดมทุนบริจาคต่างๆ รวมถึงการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพให้แก่คนไทยอีกด้วย”

บู๊ทส์

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า  “ในนามของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอขอบคุณบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ที่เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยมะเร็ง (Holistic Cancer Treatment) ซึ่งเป็นการดูแลรอบด้านทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โรคดังกล่าวมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นถึงปีละประมาณ 120,000 คน และยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของชาวไทย  การร่วมกันสร้างความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพและมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ส่วนบู๊ทส์ ประเทศไทย มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้แก่คนไทยทั่วไป จึงเป็นความร่วมมือกันที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของคนไทย”

บู๊ทส์

คุณออย – ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Art for Cancer by Ireal (อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล) ดำเนินกิจกรรมศิลปะบำบัด

กิจกรรม Let’s Feel Good ครั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยมะเร็ง” (Holistic Cancer Treatment) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวัฒน์ เอกธีรเศรษฐ์ นักโภชนาการบำบัด นักธรรมชาติบำบัด และผู้ก่อตั้งศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรน (Zegrain) เข้าร่วม ซึ่งกล่าวถึงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งแบบผสานวิธีการทางธรรมชาติว่า “นอกจากการรักษาสุขภาพกาย ควรให้ความสำคัญกับจิตใจและความคิดด้วย การรักษาแบบผสมผสานกับธรรมชาติ นอกจากจะรวมถึงสมดุลทางโภชนาการแล้ว ยังเน้นการรู้จักกับตัวเอง การควบคุมร่างกาย และจับกระแสความคิดให้เท่าทันความเครียดต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในร่างกายของตนเอง ซึ่งผู้ป่วยสามารถมีความสุขได้หากรู้เท่าทันสติและร่างกายของตนเอง”

Art for Cancer

ด้านคุณออย – ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Art for Cancer by Ireal ซึ่งมาร่วมจัดเวิร์กชอปกับการใช้ศิลปะบำบัดให้แก่พนักงานจิตอาสาบู๊ทส์ ประเทศไทยและผู้ป่วยมะเร็ง กล่าวว่า “สติและมุมมองการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การเป็นมะเร็งนับเป็นโจทย์ใหม่ของชีวิตที่ผู้ป่วยจะต้องเลือกว่าจะทำอะไรบ้างกับโลกใบนี้ โดยเราสามารถเลือกที่จะสร้างความสุขได้ และฝึกอยู่กับปัจจุบัน ศิลปะบำบัดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยให้ผู้ป่วยได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นและสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า พร้อมสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้”

บู๊ทส์

นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของบู๊ทส์ ประเทศไทย ทั้งจากสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะบำบัดกับกลุ่มผู้ป่วย ผ่านการวาดภาพตามเสียงเพลงเพื่อสะท้อนตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การร่วมกันประดิษฐ์ของที่ระลึกทำมือ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดที่ช่วยสร้างความเข้าใจและผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยอีกด้วย

Art for Cancer
บู๊ทส์

ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำที่คำนึงถึงการสร้างสรรค์สังคมอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการมีสุขภาพที่ดีของคนในสังคมอย่างยั่งยืน บู๊ทส์ ประเทศไทย มุ่งมั่นให้การสนับสนุนสถาบันมะเร็งแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ผ่านการสนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้จากการระดมทุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 1.5  ล้านบาท นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้ทุกคนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

บู๊ทส์

บู๊ทส์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม นำโดย นายดีน ทอมป์สัน (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาคเอเชีย บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรม “Let’s Feel Good” ครั้งที่ 3 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 มอบเงินบริจาคจำนวน 523,000 บาท

จากแคมเปญ บู๊ทส์รักคุณ คุณรักษ์โลก งดใช้ถุงพลาสติก (No Plastic Bag) ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และนายโชคชัย สุขเหลือง (ที่ 7 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ
ด้านอำนวยการ ร่วมรับมอบ พร้อมจัดเวิร์กชอปกิจกรรมศิลปะบำบัดและการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยมะเร็ง” โดยมี นางแม็กกี้ เจ้า (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินระดับภูมิภาคและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินประจำประเทศไทย
นางสาวพัทธ์วริน ภูริชเจริญพงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด อาจารย์ณัฐวัฒน์ เอกธีรเศรษฐ์ (ที่ 3 จากซ้าย) นักโภชนาการบำบัด นักธรรมชาติบำบัด และผู้ก่อตั้งศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรน (Zegrain) และ
นางสาวไอรีล ไตรสารศรี (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม ART for CANCER by Ireal เข้าร่วม

สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมฟีลกู๊ดจากบู๊ทส์เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/bootsthailand หรือทางเว็บไซต์ th.boots.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.