สมาคมสภาองค์กรโรคหืดฯ รณรงค์ปัญหาโลกร้อน ลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ลดความเสี่ยงโรคหืด

สมาคมสภาองค์กรโรคหืดฯ รณรงค์ปัญหาโลกร้อน
ลดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ลดความเสี่ยงโรคหืด

เนื่องในวันโรคหืดโลก 2565 สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย รณรงค์ปัญหาโลกร้อนและมลพิษในอากาศและฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เพื่อลดความเสี่ยงโรคหืด ผ่านคลิปวิดีโอ “Climate Change in Asthma Care” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหืดมีชีวิตที่ดีขึ้น นำโดยว่านธนกฤต, พิมฐา, แจน พลอยชมพู และเอิร์ท พิรพัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ว่า ภายในปี พ.ศ. 2593 ครึ่งหนึ่งของประชากรโลกจะป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ โดยเฉพาะโรคหืดเนื่องจากปัญหาโลกร้อนมลพิษทางอากาศและฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุการเกิดโรคหืดจากการสูดเอามลพิษเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจเป็นเวลานานและทำให้ผู้ป่วยโรคหืดมีอาการกำเริบรุนแรง จนอาจเสียชีวิตได้อีกทั้งยังพบว่า หญิงตั้งครรภ์และทารกอายุน้อยกว่า 1 ปีที่สัมผัสควันบุหรี่หรือมลพิษ จะมีอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคหืดสูงขึ้นถึง 60%

.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล นายกสมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องในวันโรคหืดโลก 2565 (World Asthma Day 2022) ภายใต้แนวคิด Closing the Gap in Asthma Care สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย จึงต้องการรณรงค์ให้ทุกฝ่ายตระหนักถึงการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหืดและแนวทางการรักษา โดยให้คนไข้พ่นยาต่อเนื่องสม่ำเสมอ พร้อมเทคนิคการปรับเพิ่มยาลดยา และการรักษาแบบเป็นองค์รวมโดยใช้ยาและไม่ใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงต่อการมีอาการหอบหืดกำเริบและสูญเสียชีวิตจากโรคหืด

“ในโอกาสวันโรคหืดโลก 2565  สมาคมฯ ได้จัดทำสื่อวิดีโอและบทความให้ความรู้ในหัวข้อ Climate Change in Asthma Care เพื่อการประชาสัมพันธ์และเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในวงกว้างโดยชูประเด็นการรณรงค์แก้ปัญหาโลกร้อนมลพิษทางอากาศและฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหืดและกระตุ้นให้ผู้ป่วยโรคหืดมีอาการกำเริบ โดยประชาชนทั่วไปสามารถช่วยลดมลพิษทางอากาศในชีวิตประจำวัน ทั้งการลดขยะ ปลูกต้นไม้ หลีกเลี่ยงการเผาวัสดุ เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคหืด” ศ.ดร.พญ.อรพรรณ กล่าว

สำหรับแนวทางการดูแลคนไข้โรคหืดในปัจจุบัน ศ.ดร.พญ.อรพรรณ กล่าวว่า จะต้องอาศัยความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและครอบครัว ดังนี้

ความเข้าใจต่อโรคหืด – โรคหืดเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม เมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นหลอดลมจะเกิดการอักเสบและเกิดภาวะหลอดลมตีบ จึงทำให้มีอาการหอบหืด

ความเข้าใจในแง่ของการรักษา – สาเหตุหลักของโรคหืดคือการอักเสบบริเวณหลอดลม ดังนั้นยาหลักที่ให้คือยาสูดพ่นสเตียรอยด์ซึ่งปัจจุบันมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบผสม โดยการรักษาจะต้องเริ่มรักษาให้ไวแต่เนิ่นๆและต้องรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเพื่อให้มั่นใจว่าได้รักษาที่สาเหตุคือการอักเสบและนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการรักษาซึ่งก็คือการควบคุมโรคหืดได้อย่างสมบูรณ์

ความเข้าใจและให้ความร่วมมือต่อการบริหารยาสูดพ่นอย่างต่อเนื่อง – ผู้ป่วยโรคหืดควรได้รับยาสูดพ่นเป็นประจำทุกวัน อย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรใช้ยาเฉพาะเมื่อมีอาการ และควรมีการประเมินเทคนิดการใช้ยาสูดพ่นให้ถูกต้อง เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คนไข้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี ทำกิจกรรมได้เป็นปกติ และไม่มีอาการหืดกำเริบจนถึงหายขาดได้

รับชมคลิปวิดีโอ “Climate Change in Asthma Care” เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหืดมีชีวิตที่ดีขึ้น นำโดยว่าน ธนกฤต, พิมฐา, แจน พลอยชมพู และเอิร์ท พิรพัฒน์ได้ที่ https://fb.watch/cLxIFVkS06/

อ่านบทความอื่นเพิ่มเติม 

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
Tanatat
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.