ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ห่วงใยนักช้อป ออกแคมเปญ Hand Face Space ชวนดูแลตัวเองตามวิถี New Normal ช่วยปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ตระหนักและห่วงใยถึงความปลอดภัยของมิตรทุกท่าน จึงได้มีการเฝ้าระวังและรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration  แก่พนักงาน ร้านค้าภายในศูนย์ ตลอดจนลูกค้าผู้ใช้บริการ 

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ยังจัดแคมเปญ Hand Face Space เพื่อชวนมิตร   ทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเริ่มต้นดูแลตัวเองตามวิถี New Normal Plus ไม่ว่าจะเป็น  Hand  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที Face สวมหน้ากากอนามัยหรือเฟซชีลด์ตลอดเวลา และ Space เว้นระยะห่าง 2 เมตร โดยก่อนเข้าใช้บริการภายในศูนย์การค้าฯ ทุกท่านต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ และสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะบริเวณทางเข้า-ออกศูนย์การค้าฯ ทุกครั้ง

 ทั้งนี้ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการเฝ้าระวังของรัฐบาล พร้อมลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากความแออัดของการจัดกิจกรรม  ทางศูนย์การค้าฯ จึงของดจัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ งาน ‘Winter Night Market’ ในวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2563 , งาน ‘ลานนมสามย่าน’ ในวันที่ 24 -31 ธันวาคม 2563 และงาน ‘Mitrtown Countdown 2021’ ในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เปิดให้บริการ และยืนหยัดเคียงข้างการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่เพื่อมิตรทุกท่าน ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางเฟซบุ๊ก https://th-th.facebook.com/SAMYANMITRTOWN

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.