โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บายไอรีล

โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ชวนส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจ ส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง

โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บายไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำโดย ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการ เป็นตัวแทนส่งมอบชุดศิลปะดูแลใจให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลต่างๆ 10 แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน 245 ชุด มูลค่า 612,500 บาท ภายใต้การสนับสนุนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (BIZ) และประชาชนที่ร่วมระดมทุนผ่านเทใจดอทคอม (taejai.com) เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีเครื่องมือในการดูแล โอบอุ้มจิตใจได้ผ่อนคลาย ช่วยเสริมสุขภาพใจที่ดี และหวังให้ผู้ป่วยได้มีกำลังใจในการรับมือกับโรคมะเร็งได้ใช้ชีวิตต่อไปอย่างสมดุล

จากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ผู้ป่วยโรคมะเร็งจัดเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคอื่นๆ เนื่องจากยังมีผู้ป่วยส่วนหนึ่ง ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล อีกทั้งผู้ป่วยมะเร็งจะมีระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำกว่าคนทั่วไป ซึ่งอาจเกิดจากตัวโรคมะเร็งเอง หรือเกิดจากการรักษาที่ได้รับ เช่น ยาเคมีบำบัด การฉายแสงรักษา หากผู้ป่วยมะเร็งติดเชื้อโควิด-19 อาจจะทำให้การรักษาโรคมะเร็งเองต้องหยุด หรือชะลอการรักษาออกไป รวมถึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกช้อนและเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัว ดังนั้น การดูแลกายและใจที่ดีของผู้ป่วยจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทางโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) ยังคงเดินหน้าเปิดรับระดมทุนอย่างต่อเนื่องผ่าน Social giver เพื่อจัดซื้อชุดศิลปะดูแลใจและมีเป้าหมายในการมอบให้ผู้ป่วย รพ.ต่างๆ และผู้ป่วยที่ลงทะเบียนขอรับฟรีผ่านช่องทางของอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์  อีกอย่างน้อยจำนวน 100 ชุด ในปี 2565

โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บายไอรีล
โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บายไอรีล

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมสนับสนุนและบริจาค “ชุดศิลปะดูแลใจ” กับโครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย  ไอรีล (Art for Cancer by Ireal) เพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้ที่ https://socialgiver.com/en/give/doolaejai-art-kit หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/artforcancerbyireal

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.