“ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 6″

01-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%98%e0%b8%ad-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี ทรงเปิดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 6” ภายใต้แนวคิด “50 ปี ปลานิลพระราชทาน รำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน” ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ที่มีต่องานด้านการประมงไทย เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ชนรุ่นหลัง ซึ่งกรมประมง ร่วมกับ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) โดยมี สุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, จินตนา ชัยยวรรณากร ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสกรณ์ , อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และ รัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

10-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%98%e0%b8%ad-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c

08-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%98%e0%b8%ad-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c

11-photo-caption-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b6%e0%b8%81-%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0

15-%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81

14-%e0%b8%9f%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a5

โอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงตัดแถบแพรเปิดงาน จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นแบ่ง 3 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการ “50 ปี น้อมรำลึก สืบสานแนวพระราชดำริ ปลาพระราชทาน” ซึ่งเป็นพระราชดำริเริ่มแรกในการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นอาหารของประชาชน ภายในนำเสนอเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณด้านการประมงจัดขึ้นในอุโมงค์ดิจิทัลวอลล์ในตัวปลานิลยักษ์, โซนที่สอง ได้แก่ สินในน้ำที่พ่อให้…สู่พัฒนาการด้านประมง ทอดพระเนตรสถานีเพาะฟัก จัดแสดงระบบเพาะฟักไข่ปลานิลแบบต้นทุนต่ำ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรทุกระดับ และโซนที่สาม ได้แก่ การต่อยอดปลาพระราชทาน…สู่การเลี้ยงชีพที่ยั่งยืน จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ปลานิลและสินค้าประมงอื่นๆ กว่า 40 บูธ เปิดโอกาสให้เกษตรกรและภาคเอกชนที่น้อมนำพระราชดำรัสไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพมีรายได้อย่างยั่งยืน

19-%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a3-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e-%e0%b8%ad%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%81%e0%b8%a3

อดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากจุดเริ่มของปลานิล 50 ตัวแรกที่สมเด็จพระจักรพรรดิอะกิฮิโตะ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนถึงปัจจุบันนี้ ได้เลี้ยงปากท้องคนไทยกว่า 60 ล้านคนมายาวนานกว่า 50 ปี จวบจนวันนี้ “ปลานิล” ได้ทำหน้าที่ที่สำคัญอย่างไม่ขาดตกบกพร่องมาตลอด ได้มอบความอิ่มท้อง และมอบข้อคิดดีๆ ให้กับคนไทย และลูกหลานของปลานิลเหล่านั้นจะยังคงทำหน้าที่ต่อไปเพื่อให้กลายเป็นแหล่งโปรตีนที่หาได้ง่าย สำหรับคนไทยทุกชนชั้นฐานะ สู่การค้าการส่งออกไปสู่ต่างประเทศสมกับ การเป็น “ปลาของพระราชา” อย่างแท้จริง

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.