Bike Sharing

เปิดให้บริการ Bike Sharing ครั้งแรกในประเทศไทย ปลอดภัย ไร้มลพิษ

ofo จับมือ มธ. เปิดให้บริการ Bike Sharing ครั้งแรกในประเทศไทยขับเคลื่อนแนวคิด Smart Campus ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยการสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย ไร้มลพิษ

Bike Sharing

ofo (โอโฟ่ผู้นำบริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะอันดับหนึ่งของโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศความสำเร็จหลังทดลองเปิดให้บริการจักรยานสาธารณะอัจฉริยะหรือที่เรียกว่า Bike Sharing ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นครั้งแรกในประเทศไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยพบว่ามีการตอบรับและสถิติการใช้จักรยาน ofo ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สูงติดอันดับต้นๆของโลก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแนวคิด Smart Campus และการเตรียมความพร้อมนักศึกษาและบุคลากรสู่ Sharing Society พร้อมกันนี้ล่าสุดเพื่อเป็นการตอบรับความนิยมและเพื่อให้จำนวนจักรยานเพียงพอกับความต้องการจึงได้มีการเพิ่มจำนวนจักรยานofo ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมเป็น 3,800 คันแล้ว
Bike Sharing
 
สำหรับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นหนึ่งมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีเนื้อที่กว่า 1,757 ไร่และปัจจุบันมีนักศึกษารวมกว่า 30,000 คนด้วยเนื้อที่กว้างใหญ่และจำนวนนักศึกษาที่มีจำนวนมากทำให้การวางแผนเรื่องการคมนาคมสัญจรภายในมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นต้นแบบของแนวคิด Smart Campus ผ่านโครงการด้านพลังงานที่เป็นรูปธรรมแล้วต่างๆมากมายอาทิ โครงการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟท็อป ที่บนอาคารเรียนซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเอเชียและอันดับที่ 4 ของมหาวิทยาลัยของโลกที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 6 เมกะวัตต์ต่อปี รวมไปถึงการหาแนวทางในการลดการใช้พลังงานในการสัญจรในมหาวิทยาลัยโดยที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์นวัตกรรมรถ Solar bus ซึ่งช่วยทดแทนการใช้รถส่วนตัวของนักศึกษารวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้เป็นจำนวนมาก รวมถึงการรณรงค์ให้เกิดการใช้จักรยานให้เกิดเป็นรูปธรรมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีบริการเช่าจักรยานภายในมหาวิทยาลัยและการจัดสร้างเลนจักรยานเพื่อให้เกิดความสะดวกและปลอดภัยในการขับขี่จักรยานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเลนจักรยานมากที่สุดในประเทศไทย 
Bike Sharing
 

ภายหลังจากการทดลองให้บริการจักรยาน ofo ในมหาวิทยาลัยมากว่า เดือนพบว่ามีการตอบรับอย่างดีจากเหล่านักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันมีจุดจอดกระจายตามอาคารเรียนทุกคณะวิชา ห้องสมุดและอาคารปฏิบัติการต่างๆซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและยังพบนักศึกษาที่นัดกันมาปั่นจักรยานตอนเย็นๆเพื่อเป็นอีกทางเลือกของการออกกำลังกายอีกด้วย โดยขณะนี้การใช้บริการ ofo ยังเปิดให้ใช้ฟรีโดยไม่เสียค่ามัดจำและค่าบริการ โดยได้ยืดเวลาการใช้งานฟรีไปจนถึงสิ้นปี 2560

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
A Cuisine
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.