๕ ธันวาคม สวนโมกข์กรุงเทพฯ เชิญร่วมกิจกรรม Still on my mind

วันอังคารที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐ น.  หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) เชิญชวนร่วมงาน Still on My Mind พระองค์ยังอยู่…พวกเราเป็น กำลังของแผ่นดิน

ชมนิทรรศการ  ล้อมวงเสวนา และเปิดตัวหนังสือ “กำลังของแผ่นดิน” และ “หัวใจนิพพาน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีที่ ๙๐ ของพระองค์

ผู้คนจากหลายสถานะ อาชีพ และ วัย จึงร่วมกันจัดแสดงชิ้นงานอันแสดงถึงความคิดถึงและจะร่วมกันเป็นกำลังของแผ่นดินสืบไป ผ่านรูปวาด ภาพถ่าย ประติมากรรม เพลง ภาพยนตร์ และ ผลงานจากสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ

พร้อมกันนี้ยังเปิดตัวหนังสือ “กำลังของแผ่นดิน” และ “หัวใจนิพพาน” ซึ่งจัดพิมพ์เป็นกรณีพิเศษ และร่วมปลูกมหาสาละ “กำลังของแผ่นดิน ๙ ต้น” ร่วมกัน ในสวนวชิรเบญจทัศ อุทยานจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๑๒.๓๐ – ๑๓.๓๐ น.    

ดนตรีบรรเลงและขับร้อง เพลงพระราชนิพนธ์

โดย วง Handle with care ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.    

เปิดตัวหนังสือ “กำลังของแผ่นดิน” และ “หัวใจนิพพาน”

เปิดนิทรรศการ “กำลังของแผ่นดิน” และ “Still On My Mind”

นิทรรศการที่จะเปลี่ยน “ความคิดถึง” ให้เป็น “กำลัง”

ล้อมวงชวนคุย “พวกเราคือกำลังของแผ่นดิน” โดย กลุ่มศิลปินและนักแสดง

๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

ชมภาพยนตร์ เรื่อง “ของขวัญ” กำกับโดย พี่อุ๋ย นนทรีย์ นิมิบุตร

ตัวอย่างภาพยนตร์ >> https://youtu.be/VDSaOzzHB6Y

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ร่วมปลูกต้นสาละ ๙ ต้น ในสวน “กำลังของแผ่นดิน” ณ สวนพุทธธรรม

**** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงค์  bit.ly/stommbia

 

www.bia.or.th

www.facebook.com/buddhadasaarchives

www.facebook.com/activitiessuanmokkhbk

Map To BIA

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.