ธ.ก.ส. เปิดตัว A-Mobile / QR Code ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ Young Smart Farmer

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดตัวบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่บนแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile ที่เปลี่ยนการทำธุรกรรมทางการเงินให้เป็นเรื่องง่าย สะดวกและปลอดภัย

ธ.ก.ส.สร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล พร้อมเปิดตัวการให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Code เพิ่มช่องทางการให้บริการของธนาคารรองรับความต้องการของลูกค้า เพื่อเปลี่ยนระบบธุรกรรมเงินสด (Cash society) ไปสู่ระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic society) ที่ ธ.ก.ส. ได้ดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น ธ.ก.ส. A-Mobile สำหรับให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่บนสมาร์ทโฟน เพื่อตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเกษตรกรลูกค้ารุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer ที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำธุรกรรมทางการเงินจากรูปแบบเดิมที่หน้าเคาน์เตอร์บริการของ สาขาสู่การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสมาร์ทโฟน ตามแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารที่มุ่งพัฒนาการให้บริการทางการเงิน ครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยหยุดนิ่งซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคเกษตรสู่ความยั่งยืนและทันสมัย

นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รับ ธ.ก.ส.เข้าร่วมทดสอบโครงการ QR Payment ภายใต้กรอบ Regulatory Sandbox ในการให้บริการ QR Code ระบบ Promptpay ตามมาตรฐานที่ ธปท.กำหนดเพื่อรองรับการชำระค่าสินค้าและบริการของผู้ให้บริการรายอื่น โดยกลุ่มที่ให้บริการในโครงการ อาทิ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. (สกต.) ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (SMAEs) ร้านค้าชุมชน วิสาหกิจชุมชนและชุมชนท่องเที่ยว เมื่อผลการทดสอบผ่านตัวชี้วัดความสำเร็จแล้ว ธ.ก.ส.จะนำ QR Code ออกให้บริการโดยทั่วไป เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้เงินสด อย่างเต็มรูปแบบต่อไป

            “ธ.ก.ส. มุ่งมั่น พัฒนา บริการทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกรลูกค้าให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง โดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตร หรือ SMAEs ที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ รวมถึงช่องทางการตลาดออนไลน์ ที่ช่วยยกระดับราคาสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพของการผลิต การตลาดและการบริหารจัดการ จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรได้หลายเท่า และยังสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน คืนความสุขและสร้างมั่งคั่ง มั่นคงให้แก่เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน” นายอภิรมย์กล่าว

 ธ.ก.ส. A-Mobile

แอปพลิเคชันช่องทางการให้บริการทางการเงินบนสมาร์ทโฟนจาก ธ.ก.ส. ที่จะช่วยให้ธุรกรรมทางการเงินของท่านเป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย สร้างความมั่นใจในการใช้บริการทุกที่ ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเครือข่าย 4G/3G และ Wi-Fi พร้อมด้วยบริการที่มากกว่าการเป็นธนาคาร

– ข้อมูลรายละเอียดบัญชี : ตรวจสอบยอดครบในหน้าเดียวทั้งเงินฝาก สินเชื่อ และสลากออมทรัพย์
– ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
– ขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังผ่านอีเมล (สูงสุด 12 เดือน)
– บริการโอนเงินระหว่างบัญชี ธ.ก.ส. และต่างธนาคาร ด้วย เลขที่บัญชี หรือ พร้อมเพย์
– การโอนเงินพร้อมเพย์ผ่าน QR Code
– ตรวจรางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ด้วยตนเอง หรือ อัตโนมัติ
– ข่าวสารทางการเกษตรและราคาสินค้าเกษตรสำคัญ
– ข่าวสารและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษที่น่าสนใจ
– การให้ความรู้ทางการเงิน ผลิตภัณฑ์และบริการ ของ ธ.ก.ส.
– ข้อมูลสำคัญต่าง ๆ อาทิ ตลาดหุ้น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้ ราคาทองคำและราคาน้ำมัน
– บริการค้นหาที่ตั้งสาขาหรือตู้ ATM ของธนาคาร พร้อมระบบ GPS นำทาง
– เมนูภาษาไทย-อังกฤษ

ใช้ได้ทั้ง IOS และ Android

ธ.ก.ส. A-Mobile จะช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณเป็นเรื่องง่าย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัล
** สมัครใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา **

Posted in NEWS
BACK
TO TOP
cheewajitmedia
Writer

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.