กลืนลำบาก สำลักบ่อย
Read More +

กลืนลำบาก สำลักบ่อย อันตรายในผู้สูงอายุ

Read More +

ผู้สูงวัยเกิดปัญหาการกลืนลำบาก ลูกหลานอย่านิ่งนอนใจ!!

Read More +

ผู้สูงอายุป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ดูแลควรต้องมีความเข้าใจ!

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.