กินแป้ง, เบาหวาน
Read More +

ชัวร์หรือมั่ว : กินแป้งและน้ําตาล เท่านั้นที่ทำให้เป็นเบาหวาน

น้ำตาลผลไม้, เบาหวาน
Read More +

ชัวร์หรือมั่ว : น้ำตาลจากผลไม้ คือน้ำตาลที่ปลอดภัย

ความเชื่อเบาหวาน, เบาหวาน, น้ำตาล
Read More +

ความเชื่อเบาหวาน คนที่บ้านเป็นเบาหวาน ลูกหลานต้องเป็นด้วย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.