พอสซั่ม
Read More +

พอสซั่ม สิ่งมีชีวิตที่ไม่มีสิทธิ์หายใจ

เสียใจมาก
Read More +

เมื่อฉันพลั้งเผลอฆ่าแมวตัวเอง เสียใจมาก ทำใจอย่างไรดี

ฆ่าหนู
Read More +

Dhamma Daily: ฆ่าหนู ที่สกปรกเพราะมากัดสายไฟ เป็นบาปหรือไม่

อาชีพเพชฌฆาต
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ผู้ที่ประกอบ อาชีพเพชฌฆาต ต้องฆ่านักโทษ บาปไหม

ฆ่าสัตว์
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ฆ่าสัตว์ เพื่อการศึกษาบาปหรือไม่

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.