เด็กหญิงแขนขวาพิการ
Read More +

ผู้บริหารเชียงใหม่ซูอควาเรียมพาเด็กหญิงแขนขวาพิการและเพื่อน ๆ เที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ และเชียงใหม่ซูอควาเรียม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
Read More +

จ๊ะจ๋า พริมรตา กับประสบการณ์อาสาสมัครหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บนดอยสูง

เด็กวิศวะพระจอมเกล้าฯ
Read More +

เด็กพระจอมเกล้าฯ จากดอยสูงลงใต้มาหอบฝันใส่ย่ามกลับบ้าน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.