สนับสนุนให้ผู้อื่นทำแท้ง
Read More +

ทำไมคนที่ สนับสนุนให้ผู้อื่นทำแท้ง จึงบาปไปด้วย? – นิตยสาร Secret

ทำแท้ง
Read More +

แก้กรรม… ทำแท้ง?!?

ลดวิบากกรรม
Read More +

Dhamma Daily: เคยพลาดทำแท้งมาครั้งหนึ่ง จะ ลดวิบากกรรม นี้ได้อย่างไรคะ

แม่ทำแท้ง
Read More +

ลูกต้องรับกรรม เพราะแม่ทำแท้ง เรื่องเล่าชวนคิด คุณเชื่อเรื่องแบบนี้หรือไม่?

ทำแท้ง แก่กรรมได้ จริงหรือ
Read More +

ทำแท้ง แก้กรรมได้ จริงหรือ?! ทางออกของความไม่พร้อมอยู่ตรงไหน

ทำแท้งแล้วจะมีวิญญาณเด็กมาเกาะ
Read More +

Dhamma Daily : ทำแท้งแล้วจะมีวิญญาณเด็กมาเกาะ ติดตัวเรา จริงหรือเปล่า

แฟนทำแท้ง
Read More +

Dhamma Daily : แฟนทำแท้ง เราต้องรับผลกรรมด้วยหรือเปล่า

กรรมของการทำแท้ง
Read More +

กรรมของการทำแท้ง ที่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะได้รับ – ธรรมะจากท่านว.วชิรเมธี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.