คุกจำลอง
Read More +

“คุกจำลอง” เมื่อคนดีๆ เปลี่ยนเป็นปีศาจร้ายในชั่วข้ามคืน

บาดแผลทางใจ
Read More +

แม้แต่บาดแผลทางใจก็เปลี่ยนให้เป็นอาวุธได้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.