แก้ว กวินนา สุวรรณประทีป
Read More +

แก้ว กวินนา สุวรรณประทีป เปรยอยากบวชตลอดชีวิต 

กิ๊ก - มยุริญ ผ่องผุดพันธ์
Read More +

กิ๊ก – มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ สู่เส้นทางปฏิบัติธรรมที่พม่า ความฝันที่ได้กลายเป็นจริง (เสียที)

Read More +

กิ๊ก มยุริญ พักงานวงการบันเทิงลาไปบวชชีศึกษาธรรมะที่พม่า

บวชเป็นชี
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: อยากบวชเป็นชี แต่กลัวจะเป็นภาระของพระสงฆ์

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.