ฝึกกล้ามเนื้อ
Read More +

วิธี ฝึกกล้ามเนื้อ “ป้องกันล้ม” ในผู้สูงวัย

ผู้สูงอายุ, ออกกำลังกาย, วิธีออกกําลังกายป้องกันการหกล้ม
Read More +

วิธีออกกําลังกายป้องกันการหกล้ม ในผู้สูงวัย

กระดูก, กระดูกพรุน, ออกกำลังกาย, บำรุงกระดูก
Read More +

ออกกำลังกายให้สมดุล เพื่อหยุดกระดูกพรุน

ฝึกทรงตัว , ออกกำลังกาย, โปรแกรมออกกำลังกาย, ป้องกันการล้ม, สร้างสมดุลร่างกาย
Read More +

ฝึกทรงตัว ด้วยโปรแกรมออกกำลังกาย ป้องกันการล้ม

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.