พระบรมเกศาธาตุ
Read More +

เชิญชวนสักการะพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกาที่ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

วัดสวนดอก
Read More +

ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และชมกู่เจ้าเมืองเหนือที่ วัดสวนดอก

ภูเขาทอง
Read More +

ภูเขาทอง สวรรค์ใกล้เกาะรัตนโกสินทร์

ผอบทองคำ
Read More +

ผู้จิตศรัทธาจัดสร้างผอบทองคำน้ำหนักรวม 16 กิโลกรัม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ชมรูป)

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.