พระบรมเกศาธาตุ

เชิญชวนสักการะพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกาที่ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

เชิญชวนสักการะพระบรมเกศาธาตุจากศรีลังกาที่ วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เพจมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โพสต์ข้อความว่า  “ นับตั้งแต่แรกรับนับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในสมัยสุโขทัยจวบจนปัจจุบัน ถือเป็นวาระครบรอบ ๒๖๖ ปี แห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา นิกายที่ได้รับการอุปสมบทจากคณะพระสมณทูต นำโดยพระอุบาลีมหาเถระ จากวัดธรรมารามแห่งกรุงศรีอยุธยาในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ถือเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในศรีลังกาขึ้นมาอีกครั้ง หลังเสื่อมถอยไปด้วยอิทธิพลของชาวต่างชาติและผู้ปกครองที่นับถือศาสนาอื่น นิกายสยามวงศ์จึงเป็นส่วนสำคัญในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทย-ศรีลังกา จวบจนปัจจุบัน

“ วันที่ ๑๕ ธันวาคมนี้ พุทธศาสนิกชน คนไทยจะได้มีโอกาสบูชาพระบรมเกศาธาตุ เนื่องด้วยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคี จัดพิธีอัญเชิญ พระบรมเกศาธาตุ จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์เถรวาทไทย-ศรีลังกา อันสืบเนื่องมานานกว่า ๗๐๐ ปี

 

พระบรมเกศาธาตุ

 

ปัจจุบันนี้ พระบรมเกศาธาตุที่ประดิษฐานอยู่ที่ Nelligala International Buddhist Center ได้เก็บรักษาและเป็นที่เคารพบูชาอย่างสูงสุด กว่า ๗๐๐ ปี ในเมืองแคนดี้ อัญเชิญมาโดยดำริของสมเด็จพระสังฆนายกแห่งวัดมัลละวัตตะ มหาวิหาร หรือวัดบุปผาราม ประเทศศรีลังกา วัดที่พระอุบาลีมหาเถระและคณะสมณทูตจากกรุงศรีอยุธยา มาทำการบรรพชาอุปสมบทให้ชาวศรีลังกา และสมเด็จพระสังฆนายกแห่งวัดอัสคิริยาราชมหาวิหาร ซึ่งเป็น ๒ วัดที่ทำหน้าที่สำคัญในการดูแลวัดพระเขี้ยวแก้ว

“ พระบรมเกศาธาตุนี้เป็นองค์ที่ไม่เคยอัญเชิญมาในประเทศไทย จึงเป็นครั้งแรกในรอบ ๗๐๐ ปีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้มีโอกาสเข้ากราบสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ โดยสามารถเข้ากราบสักการะพระบรมเกศาธาตุได้จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคมปีหน้า ”

 

kkk

บรรยากาศอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ​ จากประเทศศรีลังกา ครั้งแรกในรอบ 700 ปีที่อัญเชิญมาประดิษฐานครั้งแรก ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหารระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563

Posted by JSL Global Media เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย on Saturday, December 14, 2019

 

ซีเคร็ตขอเชิญชวนผู้ศรัทธาร่วมกราบสักการะ พระบรมเกศาธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ทุกวันตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 10.00-20.00 น. ด้วยชุดแต่งกายสุภาพ สีขาว

 

ที่มาและภาพ : www.facebook.com/yorsorsor


บทความน่าสนใจ 

ย้อนรอยธรรมตามพระราชาวัดบวรนิเวศวิหาร

เณรตรัย สามเณรน้อยแห่งวัดบวรฯ มีจิตศรัทธาปฏิบัติธรรมที่ วัดป่าธรรมคีรี

ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และชมกู่เจ้าเมืองเหนือที่ วัดสวนดอก

ผู้จิตศรัทธาจัดสร้างผอบทองคำน้ำหนักรวม 16 กิโลกรัม เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ชมรูป)

วัดพระธาตุดอยกองข้าว สถานปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.