พิจารณากามคุณ
Read More +

ทำกรรมฐานพิจารณากามคุณให้ได้เป็นพระอนาคามี โดย พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท 

นางมาคันทิยา
Read More +

นางมาคันทิยา สตรีผู้ตามจองล้างจองผลาญพระพุทธเจ้า

พระอนาคามี
Read More +

พระอนาคามี : พระอริยบุคคลผู้ไม่กลับมาเกิดอีกต่อไป

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.