พระอัครสาวก
Read More +

พระโกกาลิกะ ผู้ไปสู่ขุมนรกเพราะอาฆาตพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้า

คุณแห่งความไม่โกรธ
Read More +

ธรรมเทพบุตร เทวดาผู้ยกย่องคุณแห่งความไม่โกรธ

พระเทวทัต
Read More +

เหตุผลที่พระเทวทัตเกลียดพระพุทธเจ้าตั้งแต่แรกพบ

หนักแผ่นดิน
Read More +

5 บุคคลบาปหนาจนหนักแผ่นดินในสมัยพุทธกาล

Read More +

มากไปคือไม่รับ! บุคคล 3 จำพวกที่หันหลังให้ พระพุทธเจ้า เช็คเลยว่าใช่คุณไหม?

อชาตศัตรู
Read More +

พระเจ้าอชาตศัตรู ผู้พลั้งพลาดเพราะเพื่อนพาล

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.