เปลี่ยนความคิดไปตลอดกาล
Read More +

คำพูดสุดคมที่ทำให้เด็กชายขอทานคนนี้เปลี่ยนความคิดไปตลอดกาล 

ไกด์ วัย 70 ปี
Read More +

“ช้าหรือเร็วก็ไม่สำคัญ ถ้าได้เจอสิ่งที่ใช่” ไกด์ วัย 70 ปี ผู้เคยเป็นช่างก่อสร้างมาก่อน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.