ธรรมะ
Read More +

ธรรมะทำให้ลดละจากของหวง

คิดถึงความตายได้โดยที่ไม่กลัวตาย
Read More +

ทำอย่างไรเราจะคิดถึงความตายได้โดยที่ไม่กลัวตาย โดย พระไพศาล วิสาโล

ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของเราอย่างแท้จริง
Read More +

ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของของเราอย่างแท้จริง โดย หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

เราต้องเป็นเรา
Read More +

เราต้องเป็นเรา อย่าให้เรากลายเป็นของมัน – ธรรมะเพื่อการปล่อยวางจากพระไพศาล

พ่อแม่ชอบยึดมั่นถือมั่น
Read More +

Dhamma Daily: พ่อแม่มีนิสัยยึดมั่นถือมั่น และโกรธง่ายทำอย่างไรดี

เสียงด่า
Read More +

เสียงด่า คือเสียงธรรมที่ซาบซึ้งใจ บทความจาก พระไพศาล วิสาโล

ใจไม่ทุกข์
Read More +

วางได้ ใจไม่ทุกข์ บทความเรียกสติจากพระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

ยึดติด
Read More +

Dhamma Daily : ดิฉันสงสัยในคำสอนว่าเราไม่ควร ยึดติด ทั้งความสุข ความทุกข์ หรืออารมณ์ เช่นนั้นชีวิตคงจะราบเรียบมาก

ตัดใจไม่ลงสักที
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: ตัดใจไม่ลงสักที ทั้ง ๆ ที่เขาทิ้งเราไปมีคนใหม่

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.