ปลากปิละ
Read More +

วิบากกรรมของปลากปิละ ปลาปากเหม็นที่มีเกล็ดเป็นทองคำ

บาปกรรมของคนเกลียดพระ
Read More +

“ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว” บาปกรรมของคนเกลียดพระ

จองเวร
Read More +

อย่าริอาจคิดจองเวร วิบากกรรมจะติดตามคุณไปทุกชาติ

Read More +

ลีลาแห่งกรรมและการให้ผลของกรรม โดย สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

วิบากกรรม
Read More +

ทำไมเธอต้องถูกถ่วงน้ำทั้งเป็น วิบากกรรมของหญิงกาลกิณี

ตายทั้งเป็น
Read More +

True Story : เมื่อไหร่จะหมด (หนี้) กรรม อยู่ไปก็เหมือนตายทั้งเป็น

กรรมตามทัน
Read More +

จุดจบของโจรขโมยศรัทธา ถึงเวลาที่ ” กรรมตามทัน ” – เรื่องเล่าจากผู้อ่าน

กรรมตามสนอง
Read More +

กรรมตามสนอง วิบากที่ทำไว้กับสุนัขมาตกที่ลูก

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.