พระมหาโมคคัลลานะ
Read More +

ทำไม พระมหาโมคคัลลานะ จึงเป็นผู้มีฤทธิ์มาก

ปุณณทาสี
Read More +

นางปุณณทาสี สงสัยว่าทำไมพระภิกษุไม่ยอมนอน

อัมพปาลี
Read More +

วิบากกรรมที่ทำให้ อัมพปาลี เกิดเป็นหญิงงามเมือง – Secret

ปัญจปาปา
Read More +

ปัญจปาปา หญิงอัปลักษณ์ผู้เป็นที่รักของสองราชา

เรื่องราวความรักสมัยพุทธกาล
Read More +

เรื่องราวความรักสมัยพุทธกาล

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.