สังเวชนียสถาน
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: การเดินทางไปสักการะ สังเวชนียสถาน ที่อินเดีย-เนปาล จะเป็นการปิดอบายภูมิได้ 1 ชาติ แน่นอนหรือไม่

ไหว้พระทำบุญที่อินเดีย
Read More +

กาละแมร์ พิธีกรสาวสายบุญ ตระเวนไหว้พระทำบุญที่อินเดีย-เมียนมา

Read More +

รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชาจากสังเวชนียสถาน

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.