การปล่อยวาง
Read More +

” การปล่อยวาง ” ไม่ใช่การปล่อยปละละเลย โดย พระอาจารย์ชยสาโร

พระอาจารย์ฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา
Read More +

เปิดประวัติ 4 พระอาจารย์ฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชา สุภัทโท เลื่อนสมณศักดิ์

ต่อสู้ความกลัว
Read More +

ฟังธรรมเรื่อง ต่อสู้ความกลัว โดย หลวงพ่อชา สุภัทโท

พระอาจารย์ชาวต่างชาติ
Read More +

ฟังธรรมะ ข้อคิดดี ๆ จาก 5 พระอาจารย์ชาวต่างชาติ ลูกศิษย์สายหลวงพ่อชา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.