พระอาจารย์ชาวต่างชาติ

ฟังธรรมะ ข้อคิดดี ๆ จาก 5 พระอาจารย์ชาวต่างชาติ ลูกศิษย์สายหลวงพ่อชา

หลวงพ่อชา นับว่าเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่สร้างคุณให้กับพระพุทธศาสนา ในการเปิดกว้างให้ชาวต่างชาติเข้ามาบวชเป็นพระสงฆ์ เพื่อศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนา จึงขอนำเสนอ พระอาจารย์ชาวต่างชาติ 5 รูป ซึ่งเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อชา เปรียบได้กับขุนพลธรรมที่จะนำธรรมะ ข้อวัตร ปฏิบัติไปเผยแพร่แก่ชาวพุทธทั้งที่เป็นคนไทยและชาวต่างชาติ

 

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ

 

ประวัติ : ท่านเป็นชาวเยอรมัน มีความสนใจในการนั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็ก เคยอยู่ประเทศไทยเมื่ออายุได้ 10 ขวบ เป็นเวลา 2 ปี จากนั้นจึงย้ายกลับประเทศเยอรมนี ท่านมีความสนใจในด้านวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ที่ Free University of Berlin ตอนที่ยังเป็นฆราวาสยังฝึกสมาธิที่วัดไทยในประเทศเยอรมนีบ่อยครั้ง และได้เรียนรู้การทำวิปัสสนากรรมฐานจากหนังสือธรรมะของหลวงพ่อชาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากจบการศึกษาแล้วบินมาบวชเป็นพระที่วัดป่านานาชาติทันที เมื่อ พ.ศ. 2541 ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ และพระชาวต่างชาติรูปแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัฌาจารย์

 

พระอาจารย์ชยสาโร

ประวัติ : ท่านเป็นชาวอังกฤษ เป็นคนขี้สงสัย พยายามแสวงหาคำตอบว่าสิ่งสูงสุดที่เราจะได้จากการเป็นมนุษย์คืออะไร ? ท่านเริ่มหาคำตอบจากความเชื่อในหลายศาสนาและหลายสังคมวัฒนธรรม แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถให้คำตอบท่านได้ จนได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่ทำให้ข้อสงสัยของท่านกระจ่าง ไม่หยุดเพียงเท่านี้ ท่านยังเคยปฏิบัติตนตามศาสนาต่าง ๆ ประพฤติตนเป็นฤาษีก็เคย จนกระทั่งได้พบกับพระอาจารย์สุเมโธ (ลูกศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกของหลวงพ่อชา) ที่วิหารแฮมสเตด ประเทศอังกฤษ นับแต่นั้นท่านถือศีล 10 เป็นเวลา 1 พรรษา และติดตามพระอาจารย์สุเมโธมาประเทศไทย และได้บวชเป็นพระเมื่อ พ.ศ. 2523 ที่วัดหนองป่าพง โดยมีหลวงพ่อชา สุภัทโทเป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อชามาโดยตลอด ปัจจุบันพระอาจารย์ชยสาโรพำนักอยู่ ณ สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

พระอาจารย์สุเมโธ หรือ พระราชสุเมธาจารย์

ประวัติ : เป็นศิษย์ชาวตะวันตกรูปแรกของหลวงพ่อชา ท่านเป็นชาวสหรัฐอเมริกา ตอนแรกบวชที่จังหวัดหนองคาย แล้วมาอยู่กับหลวงพ่อชา จึงได้รับแนวทางในการปฏิบัติธรรมมาจากท่าน หลังจากจำวัดที่วัดหนองป่าพงมาร่วม 10 ปี ท่านถูกเชิญไปเป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดี ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร นับตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ตราบจนท่านเกษียณตนออกจากตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2553 และกลายเป็นพระสงฆ์ (พุทธศาสนาเถรวาทประเทศไทย) รูปสำคัญในการเผยแพร่คำสอนเรื่องอริยสัจ 4 ในพระพุทธศาสนามาสู่สังคมชาวตะวันตก

 

พระอาจารย์สิริปันโน

ประวัติ : ท่านเป็นชาวมาเลเซีย ลูกชายคนเดียวของมหาเศรษฐี ที. อนันดา กริชนัน ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสุนทานชาวศรีลังกา ท่านจบการศึกษาจากประเทศอังกฤษ และสามารถพูดได้ถึง 8 ภาษา โดยเมื่อประมาณเกือบ 18 ปีที่แล้ว ท่านเลือกที่จะบวชเป็นพระภิกษุ เป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อชา สุภัทโท

 

พระอาจารย์ปสันโน

ประวัติ : ท่านเป็นชาวแคนาดา มีความสนใจในพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เป็นนักศึกษา แล้วเดินทางไปในหลายประเทศเพื่อหาประสบการณ์ จนกระทั่งท่านเดินทางมาประเทศไทย เกิดความสงสัยในการทำสมาธิภาวนา เริ่มปฏิบัติสมาธิที่วัดเมิงมาง จังหวัดเชียงใหม่ และอุปสมบทเป็นพระที่วัดเพลงวิปัสสนา เมื่อ พ.ศ. 2517 แล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชา ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2525 และปฏิบัติกิจนี้มา 15 ปี จนกระทั่งสละตำแหน่งแล้วย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสร่วมกับพระอาจารย์อมโรภิกขุที่วัดป่าอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา

 

ที่มาและภาพ :

goodlifeupdate.com/healthy-mind
th.wikipedia.org/wiki/พระฌอน_ชยสาโร
th.wikipedia.org/wiki/พระราชสุเมธาจารย์_(โรเบิร์ต_สุเมโธ)
jayasaro.panyaprateep.org
www.tnews.co.th
www.dhammajak.net


บทความน่าสนใจ

พระอาจารย์สิริปันโน ลูกชายมหาเศรษฐีมาเลเซีย ไม่ยึดติดสมบัติ บวชตลอดชีวิต

พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เกวลี) จากนักฟิสิกส์สู่ พระอุปัชฌาย์ ชาวต่างชาติรูปแรกของไทย

พระครูเฮ็นนิ่ง จากนักศึกษาวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ มาเป็นพระอุปัชฌาย์รูปแรกของไทย

7 เรื่องเล่าน่ารู้ของ หลวงพ่อชา สุภทฺโท พระอริยสงฆ์แห่งเมืองดอกบัวงาม

ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร ( หลวงพ่อชา สุภทฺโท )

7 เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้ พระอาจารย์อมโรภิกขุ ก่อนจะเป็นเจ้าอาวาสวัดอมราวดี

ท่านอมโรภิกขุเล่าความประทับใจครั้งแรกต่อ หลวงพ่อชา

พระชาคิโน จากช่างภาพสู่การเดินทางด้วยวิถีวิเวกเพื่อการหลุดพ้น

เปิดประวัติ กว่าจะมาเป็น “ อมโรภิกขุ ” ศิษย์ต่างชาติสายหลวงพ่อชา

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.