เกมกายภาพบำบัด
Read More +

เด็กกตัญญูสร้างเกมกายภาพบำบัดเพื่อแม่ กลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นระดับชาติ

อัมพฤกษ์ อัมพาต, อัมพฤกษ์, อัมพาต, โรคหลอดเลือดสมอง
Read More +

อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคร้ายที่มีแต่ความสูญเสีย

อัมพฤกษ์ – อัมพาต, อัมพฤกษ์, อัมพาต, โรคหลอดเลือดสมอง
Read More +

อัมพฤกษ์ – อัมพาต คุณก็เป็นได้

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.