อัมพฤกษ์ – อัมพาต, อัมพฤกษ์, อัมพาต, โรคหลอดเลือดสมอง

อัมพฤกษ์ – อัมพาต คุณก็เป็นได้

อัมพฤกษ์ – อัมพาต คุณก็เป็นได้

ชีวจิต มาบอกเล่าเรื่องราวหลากหลายสาเหตุก่ออาการ อัมพฤกษ์ – อัมพาต เพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันและป้องกันได้ถูกวิธี

 

ต้นตอที่หลอดเลือด

อัมพฤกษ์ – อัมพาต คำที่มักใช้เรียกอาการที่ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้ ซึ่งหลายคนอาจเข้าใจว่าเป็นชื่อโรค แต่แท้ที่จริงแล้วอาการอัมพฤกษ์ – อัมพาต มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการตามภาษาแพทย์ว่า

“โรคหลอดเลือดสมอง”

ดังนั้นความหมายที่แท้จริงของอัมพฤกษ์ –อัมพาต คือ ภาวะที่ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง

ส่วนการเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ที่เกิดจากอุบัติเหตุนั้นไม่ถือเป็นภาวะที่เกิดจากโรค แต่จะถูกจัดเป็นอาการอัมพฤกษ์ – อัมพาตจากอุบัติเหตุและมีการรักษาที่แตกต่างกัน

ทราบถึงคำจำกัดความของอัมพฤกษ์ – อัมพาตกันแล้ว คราวนี้มาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเป็นต้นทางของการเกิดอาการอัมพฤกษ์ – อัมพาตกันค่ะ

 

1. หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน

เกิดจากการเสื่อมของผนังหลอดเลือดและมีไขมันหรือหินปูนมาจับ หรือเกิดลิ่มเลือดหลุดไปอุดตันทำให้สมองบางส่วนขาดเลือดหรือตาย

อัมพฤกษ์ – อัมพาต, อัมพฤกษ์, อัมพาต, โรคหลอดเลือดสมอง

2. หลอดเลือดสมองแตก

เกิดจากการแตกของหลอดเลือดสมอง ทำให้มีเลือดออกมาคั่งและทำลายเนื้อสมองบริเวณนั้น

เมื่อเกิดความผิดปกติที่สมองจากสาเหตุข้างต้นแล้ว สมองจะถูกทำลาย และไม่สามารถสั่งงานไปที่อวัยวะรับคำสั่ง โดยตรงอย่างกระดูกสันหลังที่ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายได้ จึงส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์ – อัมพาต

ส่วนจะเคลื่อนไหวร่างกายซีกใดไม่ได้นั้นขึ้นอยู่กับสมองซีกใดถูกทำลาย หากร่างกายซีกขวาขยับไม่ได้ แสดงว่าสมองซีกซ้ายโดนทำลาย (สมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายซีกขวา – สมองซีกขวาควบคุมร่างกายซีกซ้าย)

 

 

 

 

<< ปัจจัยเสี่ยงเกิดโรค คืออะไร อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.