อัมพฤกษ์ อัมพาต, อัมพฤกษ์, อัมพาต, โรคหลอดเลือดสมอง

อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคร้ายที่มีแต่ความสูญเสีย

อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคร้ายที่มีแต่ความสูญเสีย

มีคำกล่าวว่าโรค อัมพฤกษ์ อัมพาต นั้น หากเกิดขึ้นกับใครก็เหมือนกับเกิดไฟไหม้บ้านที่เราอยู่อาศัย เพราะจะมีแต่ความสูญเสียมากมายตามมา  สูญเสียร่างกายที่เคยแข็งแรง สูญเสียเงินทอง สูญเสียเวลา และที่สำคัญ สูญเสียกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตอีกด้วย

ต้นตอของอัมพฤกษ์ อัมพาต

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิพนธ์ พวงวรินทร์ หัวหน้าสาขาวิชาประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอัมพฤกษ์อัมพาตว่า เป็นโรคของหลอดเลือดสมองที่เรียกกันว่า Stroke หรือที่คนไทยเรียกกันว่า โรคอัมพาต ซึ่งหากเป็นแล้วจะไม่สามารถขยับเขยื้อนร่างกายได้เลย ส่วนอัมพฤกษ์อาการรุนแรงน้อยกว่าและสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้

โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนควรจะทราบ เพราะสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย  และหลายคนไม่ทราบว่าโรคนี้ป้องกันได้ หากรู้จักวิธีการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม ส่วนสาเหตุของอัมพาตที่สำคัญมี 2  ประการ คือ

1. สมองขาดเลือด ส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดแดงแข็ง มีคราบไขมันเกาะตามผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตัน ถ้าเกิดที่หลอดเลือดแดงใหญ่อาการจะเป็นมาก และมักพบว่ามีหลอดเลือดหัวใจตีบร่วมด้วย ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้สมองขาดเลือดเกิดจากลิ่มเลือดลอยไปติดที่เส้นเลือดในสมอง

2. เส้นเลือดสมองแตก เมื่อเส้นเลือดสมองแตกทำให้เซลล์สมองตาย ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากความดันโลหิตสูง และพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเสียชีวิตจากเส้นเลือดสมองแตก

 

 

 

 

<< อ่านต่อหน้าที่ 2 >>

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.