วันไนท์สแตนด์
Read More +

Dhamma Daily : วันไนท์สแตนด์ หรือความสัมพันธ์ชั่วคืน ถือเป็นบาปไหมครับ

ฆ่าตัวตาย
Read More +

Dhamma Daily : ทำอย่างไรจึงจะไม่คิดกังวล และคิด ฆ่าตัวตาย

ชอบไปวิปัสสนา
Read More +

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: แปลกมากไหม ชอบไปวิปัสสนา ทั้ง ๆ ที่คนอื่นไม่อยากไป

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.