วันไนท์สแตนด์

Dhamma Daily : วันไนท์สแตนด์ หรือความสัมพันธ์ชั่วคืน ถือเป็นบาปไหมครับ

Dhamma Daily : วันไนท์สแตนด์ หรือความสัมพันธ์ชั่วคืน ถือเป็นบาปไหมครับ

วันไนท์สแตนด์ (one-night stand) เรื่องนี้เป็นการตอบสนองทางกามารมณ์ล้วน ๆ ไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักเลย เป็นเพียงการตอบสนองตัณหา ความใคร่ หรืออาจเรียกว่าเป็นการตอบสนองความเอร็ดอร่อย ทางกาย ตา หู จมูก ลิ้น นั่นแหละ

1
สังเกตไหมว่าสุขทุกข์ของคนมักเกิดขึ้นจากการตอบสนองความใคร่หรือความอยากทั้งนั้น ถ้าอยากแล้วได้รับการตอบสนองสมอยาก เราก็เรียกสิ่งนั้นว่าความสุข แต่ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองให้สมอยาก เราก็เรียกว่าความทุกข์
2
ส่วนวันไนท์สแตนด์นั้นเกิดจากการไม่ได้ตั้งความอยากในปริมาณที่มากหรือยาวนานเพียงพอ เจอกันเพียงชั่วครู่ชั่วยาม เห็นว่าเขาเท่ดีหล่อดีบ้าง น่ารักดีสวยดีบ้าง แล้วต่างฝ่ายต่างก็ลุยเลย เมื่อความใคร่ไม่ได้ถูกสั่งสมให้ยาวนานเพียงพอแล้วได้รับการตอบสนอง จิตใจของเราก็จะคิดว่า “อ๋อ! แค่นี้เองเหรอ ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยไปดีกว่า” นี่แหละที่เขาเรียกว่ากามารมณ์
3
ถือว่าบาปไหม ก็ต้องดูที่เงื่อนไขของสังคมด้วย เดิมวันไนท์สแตนด์มาจากสังคมฝรั่งที่เขาถือกันว่าทุกคนเป็นอิสรชน ซึ่งหมายรวมถึงอิสระในการเสพเพศรสด้วย แต่ถึงอย่างนั้นบ้านเขาก็มีกฎเกณฑ์ว่า ถ้าเขาค้นหาตัวจริงเจอและตัดสินใจจัดพิธีแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์ภายใต้สายพระเนตร พระกรรณของพระผู้เป็นเจ้าของเขาเมื่อไหร่ เขาก็พร้อมจะรักกันชั่วฟ้าดินสลาย ไม่มีการนอกใจซึ่งถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่สังคมประณามหยามเหยียดรุนแรง
4
ย้อนกลับมาดูบ้านเราบ้าง สังคมเราเป็นสังคมรอยต่อที่รับวัฒนธรรมฝรั่งเข้ามามากโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยสภาพสังคมซับซ้อนมากขึ้นและเครื่องตรวจสอบของสังคมก็กําลังถดถอยลง จึงทําให้มีนักเรียนนักศึกษาบางกลุ่มคิดว่าการอยู่ร่วมห้องกับแฟนหรือคนรักไม่ใช่เรื่องแปลกผิดอะไร ใคร ๆ เขาก็ทํากันพยายามปกปิด พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ไม่ให้รู้ เพราะสังคมรุ่นพ่อแม่เขาก็มีกรอบความคิดอีกอย่างหนึ่ง
5
ส่วนจะผิดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณแคร์ข้างไหนมากกว่ากัน คนด้อยพัฒนามักจะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้ง ในขณะที่คนที่พัฒนาแล้วจะเลือกเอาเหตุผลเป็นใหญ่… อาตมาเชื่อว่าคนเราทุกคนกําลังเรียนผิด ไปหาถูก เรียนโง่ไปหาฉลาดกันทั้งนั้น ความผิดที่เคยทําไว้ในอดีต สักวันในอนาคตก็จะกลายเป็นบทเรียนสอนใจให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องได้เช่นกัน
6
พระอาจารย์ตอบปัญหาธรรม :  พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน ภาวิไล
ที่มา : นิตยสาร Secret ฉบับที่ 159
ภาพ : www.pexels.com

บทความน่าสนใจ

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.