โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ 9 ไทย – พม่า – อินเดีย – เนปาล

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน ครั้งที่ 9 ไทย – พม่า – อินเดีย – เนปาล

โครงการบวชพุทธสาวิกาสี่แผ่นดิน จาก ‘ความสวย’ สู่ ‘ความงดงาม’ และ ‘ความงอกงาม’

จาก ‘สุวรรณภูมิ’ สู่ ‘พุทธภูมิ’ ไทย-พม่า-อินเดีย-เนปาล

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 30 เมษายน 2561

29 มีนาคม – 10 เมษายน (พม่า-อินเดีย-เนปาล)

10-30 เมษายน (ไทย)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 098-7354030 และ 086-6060699

หรือเข้าดูที่เว็บไซต์ www.sds.org / www.facebook.com/sdsface


บทความอื่นๆ

บวชพระให้พ่อแม่ แล้วท่านจะได้ เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ จริงไหม

สาวตัวเล็ก กับธรรมะใสๆ ในแบบ เต้ย จรินทร์พร จุนเกียรติ

การบวช ไม่ใช่หนทางเดียวสู่ มรรค ผล นิพพาน ธรรมะจาก ท่าน ว.วชิรเมธี

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.