ปาราชิก

เปิดพระวินัย 4 ข้อ ที่ทำให้พระเป็นปาราชิก

เปิดพระวินัย 4 ข้อ ที่ทำให้พระเป็น ปาราชิก

“ผ้าเหลืองคือธงชัยแห่งพระอรหันต์ แต่ทำไมผู้ครองผ้าเหลืองถึงพ่ายแพ้ต่อกิเลสตัณหา” ชาวพุทธหลายคนคงสงสัยว่าทำไมพระสงฆ์ที่เป็นผู้ใกล้ชิดพระธรรมของพระพุทธเจ้ามากที่สุด ไม่ครองตนอยู่ในธรรมะบ้างเลยหรือ จึงทำผิดพระธรรมวินัยจนต้องพ้นจากการเป็นภิกษุ หรือที่เรียกว่า “ ปาราชิก ”

ปาราชิกหมายถึง ผู้พ่ายแพ้ต่อกิเลสนำไปสู่การผิดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติ หรือพูดง่าย ๆได้ว่า ไม่สามารถปฏิบัติอยู่ในระเบียบได้ พระธรรมวินัยเปรียบเหมือนกฎหมาย เป็นกฎระเบียบที่ปฏิบัติร่วมกันในสังคมสงฆ์

ปาราชิกเป็นอาบัติหนัก พูดให้เข้าใจง่ายคือ การทำผิดกฎที่มีบทลงโทษรุนแรงคือ การปล้นจากการเป็นพระสงฆ์ ดังนั้นพระสงฆ์ที่ทำผิดต่อพระธรรมวินัยเช่นนี้ จึงปราศจากความเป็นภิกษุอีกต่อไป ไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้อีก

 

ปาราชิก

 

พระธรรมวินัยข้อใดที่ทำให้ปาราชิกบ้าง พบว่ามีอยู่ 4 ข้อ ได้แก่

  1. เมถุนธรรม หรือ การมีเพศสัมพันธ์ การมีเพศสัมพันธ์นี้ครอบคลุมถึงการมีเพศสัมพันธ์กับมนุษย์ อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งไม่มีชีวิต เช่น ศพ
  2. อทินนาทาน หรือการลักทรัพย์ หากพระภิกษุมีเจตนาพยายามจะเอาทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ยกให้ โดยทรัพย์นั้นมีมูลค่ามากกว่า 5 มาสก (หากเทียบกับค่าเงินบาทปัจจุบันคือ 1 บาท)
  3. มนุสสวิคคหะ หรือ การฆ่ามนุษย์ พระภิกษุมีเจตนาฆ่ามนุษย์ ไม่ว่าจะลงมือเองหรือใครคนอื่นทำแทนก็ตาม
  4. อุตตริมนุษยธรรม หรือ การอวดอ้างต่อหน้าคนอื่นว่ามีฌาน ญาณ สมาธิ สมาบัติ มรรคล และรวมไปถึงเรื่องการมีฤทธิ์ โดยทั้ง ๆที่ตนรู้ว่าตนเองไม่มี

 

ที่มา : อาบัติในพระไตรปิฎก คู่มือดูพระแท้ เขียนโดย ณัฐพบธรรม สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ

 


บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : ถ้าพบเห็นพระทำผิดพระวินัย…จะทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : ถ้าสวมรองเท้า ใส่บาตร จะบาปหรือเปล่า

ที่มาของ “การสังคายนาพระไตรปิฎก “

10 คำศัพท์พุทธศาสนา ที่เชื่อว่าหลายคนเข้าใจผิด

“หลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต” พระสายหลวงปู่มั่น ธรรมทายาทหลวงปู่ขาว ละสังขารแล้ว

วินัยของชาติ พระราชญาณกวี

เฉลยข้อคาใจ : พระอุ้มลูกสาว…อาบัติหรือไม่?

ถวายสังฆทาน อย่างไร พระได้ใช้ คนถวายได้บุญ

ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ความหวังใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ไทย

 

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.