ไม่อยากให้แต่งงาน

ปัญหาธรรมประจำวันนี้: คุณแม่หวง ไม่อยากให้แต่งงาน ควรทำอย่างไรคะ

คุณแม่หวง ไม่อยากให้แต่งงาน ควรทำอย่างไรคะ

ผู้อ่านถาม :  ดิฉันต้องทําหน้าที่ดูแลคุณแม่สูงอายุอีกทั้งคุณแม่ยังหวง ไม่ยอมให้คบใคร ไม่อยากให้แต่งงาน ดิฉันไม่ชอบทัศนคติและการกระทําของท่าน ถึงกับใช้วาจาตอบโต้คุณแม่ทุกวัน ดิฉันควรทําอย่างไรคะ

พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ ขอไขปัญหาข้อนี้ว่า

ขอแนะนําให้บุตรเริ่มต้นวางจิตของตนเองเสียใหม่ ลองคิดว่าการดูแลบุพการีถือเป็นสิ่งมหากุศลที่สุดในชีวิต น้อยคนนักจะมีโอกาสเช่นเรา บุตรบางคนอาจทดแทนพระคุณพ่อแม่ได้เพียงการให้เงิน ไม่มีเวลาดูแลท่านในยามแก่เฒ่าหรือเจ็บป่วยเลย

ส่วนการไม่ได้แต่งงาน หากมองอีกมุมหนึ่งถือเป็นเรื่องดี ทําให้เรามีเวลาสร้างกุศลกับพระอรหันต์ของเราทุกวัน เมื่อมีโอกาสดีเช่นนี้ก็สมควรทําหน้าที่บุตรที่ดีอย่างเต็มที่ ช่วยให้ท่านมีความสุขในบั้นปลายชีวิต เมื่อวางจิตได้เช่นนี้แล้ว จากนั้นก็พยายามตั้งมั่นทําหน้าที่ลูกที่ดี ดูแลคุณแม่โดยไม่หวังผลตอบแทน หากท่านยังไม่พอใจ ก็ตั้งมั่นทําหน้าที่ให้ดีขึ้นไปอีก ถ้าทําได้ดังนี้ มั่นใจได้เลยว่าคุณแม่ย่อมสัมผัสถึงคลื่นแห่งความดีที่ออกมาจากจิตของเราได้

ตรงกันข้าม หากเฝ้าแต่คิดว่าเราอุตส่าห์เสียสละทุกอย่างกระทั่งไม่ยอมแต่งงานเพื่อมาดูแล แต่คุณแม่กลับไม่เห็นความดีหรือเอาแต่คอยจับผิด ดุด่า เมื่อจิตของเราคิดถึงแต่ส่วนไม่ดีของท่าน (ซึ่งเราทุกคนต่างมีด้วยกันทั้งสิ้น) แน่นอนว่าย่อมก่อให้เกิดคลื่นแห่งอกุศล การกระทําใด ๆ ของเราจะเต็มไปด้วยความไม่เป็นมิตร และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเกิดสังสารวัฏที่เป็นอกุศลต่อ ทั้งบุตรและคุณแม่

นอกเหนือจากการดูแลท่านในชีวิตประจําวันแล้ว อาจใช้โอกาสที่เป็นมงคลเช่น วันแม่ วันเกิดท่าน วันเกิดของตัวเอง หรือทุกวันพระ หาพวงมาลัยมากราบท่านเพื่อแสดงความรักความเคารพ รวมทั้งขอขมาต่อท่านด้วย เพื่อกล่อมจิตทั้งสองฝ่ายให้อ่อนโยนลง เชื่อว่าทุกอย่างจะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง

 

ที่มา  นิตยสาร Secret

Image by adamkontor from Pixabay

Secret Magazine (Thailand)


บทความน่าสนใจ

แฟนบอกว่าพ่อแม่ บังคับให้แต่งงาน กับผู้หญิงที่พ่อแม่เลือกไว้ให้

Q: ลูกต้องแต่งงาน จึงจะถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์หรอคะ

ปัญหาธรรมประจำวันนี้ : ลูกควรตอบแทนคุณพ่ออย่างไรจึงจะเหมาะสม

© COPYRIGHT 2024 AME IMAGINATIVE COMPANY LIMITED.