40 แล้วยังค้นหาตัวเองไม่เจอ

Dhamma Daily: อายุเกือบจะ 40 แล้วยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ทำอย่างไรดีคะ

Dhamma Daily: อายุเกือบจะ 40 แล้วยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ทำอย่างไรดีคะ

ถาม: อายุเกือบจะ 40 แล้วยังค้นหาตัวเองไม่เจอ ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร อยู่ไปวัน ๆ ไม่มีจุดหมาย กลายเป็นคนเก็บตัว ขาดความมั่นใจ จะทำอย่างไรดีคะ

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รัตนโชโต ตอบคำถามนี้ไว้ว่า

ตอบ: อายุ 40 ปี ถือว่าเกินครึ่งของอายุขัยแล้ว แต่ยังค้นหาตัวตนไม่เจอก็นับว่าน่าเห็นใจ ให้ลองพิจารณาดูว่าตนเองชอบทำอะไรและมีความสุขกับการทำสิ่งใดและที่ผ่านมาเรามีความถนัดในเรื่องใด

คนเราย่อมมีความชอบ มีความถนัดในบางสิ่งบางอย่างไม่มากก็น้อย ให้ลองทำสิ่งนั้นจากน้อยไปหามาก สำเร็จบ้างล้มเหลวบ้างก็ไม่เป็นไร ทำแล้วทำอีก จะปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยไม่ทำอะไรเลยก็กระไรอยู่

ชีวิตนี้น้อยนัก ประดุจดังน้ำค้างบนยอดหญ้า ฟองแห่งน้ำ เปลวแดด พบกันเดี๋ยวเดียวก็พรากจากกันไป ต่างคนต่างต้องลาโลกไปทั้งสิ้น มีสิ่งใดที่ดีก็ควรรีบทำ หากไม่รีบทำอาจไม่มีโอกาสทำก็เป็นได้

หลักในการค้นหาตัวเองและนำพาไปสู่ความสำเร็จอย่างสมบูรณ์และยั่งยืนที่พระพุทธองค์ตรัสไว้คืออิทธิบาท 4 คือหนทางนำไปสู่ความสำเร็จสมประสงค์ทุกสิ่งทุกประการ และสามารถทำตนให้มีคุณค่า ประกอบไปด้วย

1. ฉันทะ มีความรักและชอบใจในสิ่งนั้น ๆ

2. วิริยะ มีความเพียรพยายามลงมือทำในสิ่งนั้นอย่างเต็มกำลัง

3. จิตตะ มีความกระตือรือร้นจดจ่อในสิ่งที่ทำอยู่อย่างไม่ลดละ

4. วิมังสา ตรวจสอบตรวจทานในสิ่งที่ทำอยู่อย่างสม่ำเสมอ

นั่นคือมีการวัดผลประเมินผล ให้เห็นจุดด้อยจุดเด่น หาข้อบกพร่องในสิ่งนั้น ๆ แล้วพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ต้องมีหลักแห่งความสำเร็จนี้อย่างสม่ำเสมอ เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ท้อไม่ทิ้งเมื่อเจอปัญหาและอุปสรรค ทำแล้วทำอีกจนกว่าจะประสบความสำเร็จ

หากมองกันตามความเป็นจริงแล้ว มนุษย์ปุถุชนแทบทุกคนยังไม่สามารถค้นพบตัวตนที่แท้จริงได้ ทั้ง ๆ ที่ความแก่ความเจ็บ ความตายกำลังบดขยี้อยู่ก็หารู้ตัวไม่ ปล่อยให้ความโลภความโกรธ ความหลงเข้าครอบงำข่มขี่ใจอยู่ตลอดเวลา วันแล้ววันเล่า ปีแล้วปีเล่า ชาติแล้วชาติเล่า

ส่วนพระอริยบุคคลนั้นท่านค้นพบความจริงทั้งภายนอกภายใน รู้แจ้งเห็นจริง มีจิตใจที่มั่นคงหนักแน่น แกล้วกล้าอาจหาญ เป็นอิสระจากอาสวกิเลสทั้งหลายทั้งปวงได้ ท่านจึงไม่หวาดหวั่นต่อภัยอันตรายใด ๆ

ที่มา: นิตยสาร Secret

ภาพ: Adi Constantin on Unsplash

ดร.พระมหาบวรวิทย์ รัตนโชโต : พระอาจารย์ผู้ไขปัญหา


หากผู้อ่านมีปัญหาหนักใจ ต้องการคำแนะนำแฝงด้วยแนวคิดทางธรรม สามารถส่งคำถามมาได้ที่

นิตยสาร Secret คอลัมน์ Dhamma Daily หรือ dhammadaily2015@gmail.com

บทความน่าสนใจ

Dhamma Daily : ตั้งสัจจะกับตัวเอง ว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอแต่ทำไม่ได้ ทำอย่างไรดี

Dhamma Daily : เจอ คนเอาแต่ใจ ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเอง พุทธศาสนาช่วยได้ไหมคะ

Dhamma Daily : คิดถึงคนรักเก่า ผิดศีลไหม แล้วจะตัดใจอย่างไรดี

Dhamma Daily : จูนทัศนคติอย่างไร เมื่อพ่อแม่หัวโบราณแต่ลูกหัวสมัยใหม่

Dhamma Daily : ทำอย่างไรให้รู้จัก วางให้ลง ปลงให้ได้

Dhamma Daily : เครียดจน นอนไม่หลับ จะทำอย่างไรดี

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.