โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการ “300 ดวงใจ เทิดไท้ 2 พระองค์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ และสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่รอคิวผ่าตัดให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ โดยมูลนิธิฯจะดูแลค่าใช้จ่ายให้ทางทีมแพทย์ผ่าตัดเป็นจำนวนเงินรายละ 40,000 บาท นอกจากนี้ยังมีเงินทุนว้ดำรงชีพระหว่างรอพักฟื้นให้กับครอบครัวผู้ป่วยอีกรายละ 10,000 บาท

ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 0-2716-6658, 0-2716-6843

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.