“กาแฟอินทรีย์มีวนา” จับมือ “เกรย์ฮาวด์ คาเฟ่” ร่วมพลิกฟื้นผืนป่าต้นน้ำ จ.เชียงราย

 

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” ร่วมมือกับ “เกรฮาวด์ คาฟ่ (Greyhound Café)” เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างจริงจังและยั่งยืน ซึ่งทางเกรฮาวด์ คาฟ่ ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนโครงการฯ โดยใช้กาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนามาสร้างสรรค์เป็นเครื่องดื่มรายการพิเศษให้กับลูกค้า ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 59  ที่ร้าน Greyhound Café ทุกสาขา

Mivana2เรื่องราวของกาแฟอินทรีย์มีวนาที่เกิดจากความตั้งใจของบริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคมที่ต้องการรักษาป่าต้นน้ำ และป้องกันการรุกล้ำขยายพื้นที่ในการทำเกษตร ในพื้นที่อำเภอ แม่ลาว แม่สรวย  แม่กรณ์  จังหวัดเชียงราย อันเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดของจังหวัดเชียงรายและยังเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาเพาะกล้ากาแฟซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่ต้องการร่มเงาจากไม้ใหญ่ แทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอาทิ ข้าวโพด และเสาวรส ที่ต้องตัดไม้ทำลายป่า อีกทั้งยังทำลายหน้าดิน

Mivana3Mivana15

ด้วยความตั้งใจของบริษัท กรีนเนท เอสอี จำกัด ซึ่งตรงกับเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ตามแนวคิด “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน”  ที่เชื่อว่าทุกส่วนล้วนมีความสัมพันธ์กันและการดำเนินงานต้องเกื้อกูลกันเพื่อสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ พนักงาน และสังคม อีกทั้งกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ยังเล็งเห็นประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ จากพันธกิจของโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนา จึงได้เข้ามาให้การสนับสนุน ด้วยตั้งใจที่จะเป็นอีกหนึ่งกลไกในการสร้างความยั่งยืนของป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้กลุ่มบริษัทฯ ยังเชื่อในพลังของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนว่าจะสามารถขยายผลการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำในประเทศไทยได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเสริมสร้างชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้ที่เหมาะสม สามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้และธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

ความร่วมมือระหว่างเกรฮาวด์คาเฟ่และกาแฟมีวนาคุณธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข

โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งทางโครงการฯ ได้เดินหน้าขยายการมีส่วนร่วมกับภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ล่าสุดได้ร่วมมือกับ “เกรฮาวด์ คาฟ่ (Greyhound Café)” ร้านอาหารชั้นนำของเมืองไทย   ที่มีเป้าประสงค์ในการร่วมรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำอย่างจริงจังและยั่งยืน ซึ่งทาง เกรฮาวด์ คาฟ่  (Greyhound Café) ได้ร่วมผลักดันและสนับสนุนโครงการฯ โดยใช้กาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนา มาสร้างสรรค์เป็นเครื่องดื่มรายการพิเศษให้กับลูกค้าที่มาดื่มกาแฟ ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 59  ที่ร้าน Greyhound Café ทุกสาขา  โดยมีทั้งหมด 9 เมนู แบ่งเป็นเครื่องดื่ม 6 เมนูร้อนคือ Espresso, Double espresso, Hot  Americano, Macchiato, Cappuccino, Café  Latte  และ 3 เมนูเย็น คือ Iced Americano, Iced Cappuccino,  Iced Latte อีกทั้งยังมีกาแฟอินทรีย์รักษาป่า “มีวนา” ในรูปแบบกาแฟเมล็ดคั่ว (Organic Coffee beans) และกาแฟคั่วบดแบบดริป (Organic Drip Coffee) วางจำหน่ายที่ร้าน EVERYTHINGHOUND, Greyhound Café ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์  สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อกลับไปชงดื่มที่บ้านได้อีกด้วย

Mivana CoffeeMivana ProductMivana Signature

กาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนา เป็นกาแฟออร์แกนิคพันธุ์อาราบิก้าที่ปลูกภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ (Shade Grown) ในพื้นที่ป่า บนภูเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป ควบคุมการปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ปราศจากสารเคมีในทุกขั้นตอน ซึ่งการปลูกกาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นไม่จำเป็นต้องตัดไม้ทำลายป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก แต่ในทางตรงกันข้ามต้องปลูกต้นไม้ใหญ่เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มร่มเงาความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศแก่พื้นที่เพาะปลูก   ทำให้ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพสูง รสชาติเข้มข้นและกลิ่นหอมมากกว่ากาแฟที่ปลูกกลางเเจ้ง เนื่องจากการเติบโตที่เป็นไปตามธรรมชาติทำให้เมล็ดกาแฟดูดซึมสารอาหารภายในดินได้ดีและทุกขั้นตอนการผลิตมีความพิถีพิถันตั้งแต่การปลูก กระบวนการเก็บด้วยมือทีละเมล็ด ไปจนถึงการแปรรูปภายใน 24 ชั่วโมงเพื่อคงคุณค่าและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ไว้อย่างครบถ้วน   นอกจากนี้ผู้บริโภคจะได้ดื่มกาแฟออร์แกนิคที่มีความหอมเฉพาะตัว โดยนักคั่วกาแฟที่ผ่านการอบรมการคั่วกาแฟจาก SCAE แห่งสหภาพยุโรป เพื่อให้ได้กาแฟที่มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกล่อมลงตัว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟมีวนา และผู้บริโภคยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติให้กลับคืนมาสมบูรณ์อีกด้วย

Mivana6

จากการใส่ใจและพิถีพิถันทุกกระบวนการ ทั้งการตรวจสอบคุณภาพด้านสีของเมล็ดกาแฟ ขนาด กลิ่น และรสชาติให้ตรงกับมาตรฐานกาแฟออร์แกนิค ทำให้กาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนาได้รับรางวัลเกษตรอินทรีย์จากสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM: International Federation of Organic Agriculture Movements) ที่รับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ของโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า‘มีวนา’  นอกจากนี้ยังได้รางวัล Best Quality Award  จากการประกวดกาแฟคุณภาพในงาน Thailand Coffee, Tea and Drink 2 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2013 -2014    ทั้งหมดนี้ส่งผลให้กาแฟมีวนาเป็นกาแฟที่อยู่ในเกรดพรีเมี่ยมมีคุณภาพที่ดีกว่ากาแฟทั่วไป

Mivana5

และอีกหนึ่งความตั้งใจที่โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า ‘มีวนา’ ให้ความสำคัญและปฏิบัติคือการค้าที่ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกร  โดยบริษัท กรีนเนท เอสอี เป็นหน่วยรับซื้อ-ขาย แปรรูป ผลิต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักการแฟร์เทรดขององค์กรแฟร์เทรดโลก (World Fair Trade Organization – WFTO) ซึ่งทางโครงการฯ จะตกลงราคารับซื้อเมล็ดกาแฟร่วมกับเกษตรกร โดยการันตีราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ณ ปัจจุบัน และยังเพิ่มราคารับซื้อกับเกษตรกรที่ผลิตและขายเมล็ดกาแฟออร์แกนิคตามมาตรฐานที่กำหนด เป็นค่า Organic Premium เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเกษตรกรสมาชิกจะมีรายได้จากการขายกาแฟมีวนามากถึง 90 ล้านบาทในเวลา 10 ปี  นอกจากนั้นยังมีเงินสนับสนุนอีกหนึ่งส่วนที่เรียกว่า Fair Trade Premium ที่ทางโครงการฯ มอบให้กลุ่มเกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ส่วนรวมของกลุ่มเกษตรกรต่อไป

Mivana14Mivana7

ความร่วมมือระหว่างโครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่า ‘มีวนา’ และ“เกรย์ฮาวด์ คาฟ่ (Greyhound Café)” ครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะร่วมรักษาพลิกฟื้นและอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมและสร้างอาชีพให้ชาวบ้านในพื้นที่ อีกทั้งยังหวังที่จะเป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างโครงการฯ กับผู้ประกอบการ และผู้บริโภค    ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ผืนป่าของประเทศอย่างยั่งยืน ….

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.