เรียนศัพท์ระหว่างหลับ… จดจำดีขึ้น

งานวิจัยจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการสมทบทุนจากสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พิสูจน์ว่า ถึงแม้เราจะไม่สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ขณะหลับ แต่การเล่นเสียงคำศัพท์ระหว่างหลับ ทำให้เราสามารถเรียนรู้และจดจำคำเหล่านั้นได้มากขึ้น กล่าวได้ว่าสมองสามารถทำงานได้ดี หากไม่มีสิ่งรบกวน

นักวิจัยทดสอบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาดัทช์ ผ่านชาวเยอรมัน 27 คน โดยให้พวกเขาหลับเป็นเวลา 3 ชั่วโมงในห้องปฏิบัติการ ระหว่างนั้นเล่นเสียงคำศัพท์ดัทช์เบาๆให้ฟังไปด้วย นักวิจัยยังต้องการเพิ่มข้อมูลใหม่ให้ผู้ถูกทดลองขณะหลับ เพื่อกระตุ้นผลลัพธ์ที่ได้ ศาสตราจารย์ ดร. บีเยิร์น ราส์ค นักจิตชีววิทยา และผู้นำทีมวิจัย จากมหาวิทยาลัยฟรีบูร์ก จึงเพิ่มคำแปลภาษาเยอรมันตามหลังคำศัพท์ดัทช์ โดยหวังว่าหากให้คำแปลที่ผิด อาจทำให้ผู้ถูกทดลองลืมคำแปลที่ถูกต้อง

จากการทดลองพบว่า การฟังคำศัพท์ระหว่างหลับ ทำให้สามารถจดจำศัพท์ที่เรียนรู้มาแล้วได้มากขึ้นร้อยละ 10 โดยการเพิ่มข้อมูลใหม่ ไม่ส่งผลกระทบต่อความจำเก่า และไม่สามารถทำให้ผู้ถูกทดลองรับข้อมูลใหม่เหล่านั้นได้ นอกจากนี้การเล่นคำศัพท์ต่อเนื่องทันที ยังส่งผลกระทบต่อกระบวนการความจำของสมอง จึงสรุปได้ว่า สมองเพียงต้องการการพักผ่อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำ

ดร. บีเยิร์น กล่าวว่า ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่า การนอนหลับทำให้สมองสามารถระลึกสิ่งที่ได้เรียนรู้มามากขึ้น ซึ่งการเล่นคำศัพท์ระหว่างการนอน ช่วยกระตุ้นกระบวนการนี้ อย่างไรก็ตามนักวิจัยยังคงต้องทดลองเพิ่มเติม เพื่อทำให้กระบวนการนี้สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

 

ที่มา: Healthcare Asia

เครดิตภาพ : akshayapatra/ Pixabay.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.