ผลวิจัยล่าสุด “ห่างไกลไข้หวัดด้วยสมาธิ”

Annals of Family Medicin วารสารที่นำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับเวชศาสตร์ครอบครัวของสหรัฐอเมริการะบุผลการศึกษาในผู้ใหญ่อายุ 50 ปี ขึ้นไปพบว่า การทำสมาธิช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานดีขึ้นเทียบเท่ากับการออกกำลังกาย และลดโอกาสติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผลให้เป็นไข้หวัด การค้นพบนี้ยังสนับสนุนผลการศึกษาที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า การทำสมาธิช่วยลดความเครียด เสริมสร้างการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน และทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.