โรคซิกา โรค โรคระบาด ยุงลาย

สธ. ประกาศ เป็นโรคซิกาต้องแจ้งความ ตาม พ.ร.บ.

หลังจากที่องค์การอนามัยโลก ประกาศให้การระบาดของไวรัสซิกาเป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กำชับให้ทุกภาคส่วน เฝ้าระวัง และเตรียมพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นเฝ้าระวัง 4 เรื่อง คือ 1. เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 2. เฝ้าระวังทางกีฏวิทยา 3. เฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีไข้ออกผื่น ทารกที่มีความผิดปกติศีรษะเล็ก และได้ประสานกับสมาคมสูตินรีแพทย์แห่งประเทศในการเฝ้าระวัง และ4. เฝ้าระวังในผู้ที่มีอาการปลายประสาทอักเสบ ซึ่งขณะนี้ห้องปฎิบัติการ (Lab) ของประเทศไทยสามารถตรวจหาเชื้อไวรัสซิกา้ได้หลายแห่ง
นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อว่า ศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ได้หารือกับผู้เชี่ยวชาญ ออกประกาศ 2 ฉบับ ได้แก่ ชื่อและอาการสำคัญผู้ป่วย และประกาศให้โรคซิกาเป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2523 หากพบผู้ป่วย ต้องแจ้งกระทรวงสาธารณสุขทันที
นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งในบ้าน รอบๆ บ้าน และในชุมชน โดยคนในครอบครัวและคนในชุมชนเอง ต้องช่วยกันค้นหาและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกัน ส่วนผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดในแถบประเทศลาตินอเมริกา และแคริเบียน หากมีอาการข้างต้นสามารถเข้ารับการตรวจรักษาได้ที่สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ขอให้เชื่อมั่นในระบบเฝ้าระวังของประเทศไทย และโปรดติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ กรณีที่มีข่าวว่าพบผู้ป่วยที่โรงพยาบาลภูมิพลฯนั้น พลอากาศตรีสันติ ศรีเสริมโภค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ชี้แจงว่า โรงพยาบาลฯ ได้พบผู้ป่วยชาย มีอาการไข้ออกผื่น ได้เจาะเลือดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ พบว่าเป็นโรคซิก้า ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่ได้ปิดบังการพบผู้ป่วยในครั้งนี้ ได้ดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทั้งทำลายยุงที่เป็นพาหะนำโรค ให้ความรู้ประชาชน โดยมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
อย่างไรก็ตาม ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่ระบาดของโรค โดยแต่ละปีมีผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ 5 คน ส่วนใหญ่ป่วยแล้วหายได้เอง อาการโรคไม่รุนแรง ไม่มีอันตรายถึงแก่ชีวิต มีปัญหาเฉพาะกับหญิงตั้งครรภ์ โดยอาการที่พบบ่อย คือ มีไข้ ออกผื่น ตาแดง ปวดข้อ แต่จะทุเลาลงภายในเวลา 2-7 วัน

เครดิตภาพ americamagazine.org

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.