สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์,IEYI 2016,IEYI,เด็กไทย

ปลื้มเด็กไทยคว้า 8 รางวัล ประกวด สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ปี 2016

งาน IEYI (International Exhibition for Young Inventors) ถือเป็นงานประกวด สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับโรงเรียน โดยมีประเทศทั้งหมด 9 ประเทศเข้าร่วมจัดแสดงผลงาน ได้แก่ จีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเก๊า มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย โดยประเทศต่างๆ จะหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดงาน ซึ่งปีนี้มีผลงานเข้าร่วมทั้งหมด 83 ชิ้นงาน ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 19 กรกฎาคม 2559

นางพนิดา วิชัยดิษฐ กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งนักเรียนจำนวน 6 ทีม จากการคัดเลือกนักเรียนจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมประกวดคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ณ สาธาณรัฐประชาชนจีน ซึ่งนักเรียนไทยสามารถคว้ามาได้รวม 8 รางวัล แบ่งเป็น เหรียญทอง 2 รางวัล จากผลงาน “อุปกรณ์ช่วยเก็บพริก” ของทีมด.ช.ศุภวิชญ์ แผ่อำนาจคุณ และ ด.ช.ปฏิพล กันทรศานติ ชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านแม่ปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับคะแนนสูงสุดในระดับประถมศึกษา และผลงาน “E-bug” ของทีม ด.ช.ยศวิศ เงินวิวัฒน์กุล และ ด.ช. ศุภวิชญ์ สิทธิผล ชั้น ม.3 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร

รางวัลพิเศษ Special Awards จากประเทศญี่ปุ่นและมาเก๊าอีก 2 รางวัลด้วยผลงาน “ถุงกระดาษไคโตซานดูดซับไขมันในอาหาร”และ” แพลนต์ มัลติเซฟ” จาก ด.ญ.พิมพ์มาดา เงินมาก และ ด.ญ.รัตนาภรณ์ ชัยอินทร์ศูนย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวังน้อยพนมยงค์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงเหรียญเงิน 2 รางวัล และเหรียญทองแดงอีก 2 รางวัล

เด็กไทยมีความสามารถซ่อนอยู่ในตัวทุกคน เพียงแค่รอเวลาและโอกาส อยากให้ทุกคนหันมาสนใจ ส่งเสริมและต่อยอดในด้านวิทยาศาสตร์ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เพื่ออนาคตของเด็กไทยและประเทศชาติ

เครดิตภาพ & ข้อมูลจาก : thairath.co.th

ข้อมูลเรื่อง “ปลื้มเด็กไทยคว้า 8 รางวัล ประกวด สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ปี 2016” เขียนโดย ดวงพร เจียรสุธรรมพร เผยแพร่ใน www.cheewajit.com

© COPYRIGHT 2024 Amarin Corporations Public Company Limited.